Компания TSM работает в штатном режиме. Не переживайте - экспортируем и импортируем посылки, письма, грузы. Получите консультацию или закажите доставку удобным способом - по телефону, WhatsApp, Telegram или электронной почте
Рассчитать перевозку

СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ сайта в сети «Интернет»

Қоғамдық ұсыныс – Келісім

https://timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz сайтында Интернеттегі ақпарат және техникалық қызметтер үшін https://timesavingmachine.kz, https://tsm-bz.kz

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес бұдан әрі «оферта» деп аталатын осы шарттың талаптарын (жария оферта) сөзсіз акцептеу (акцептеу) пайдаланушыны тіркеу болып табылады. сайтында және/немесе қызмет көрсету үшін тапсырыс берушінің төлем және төлем фактісін растайтын тиісті қаржылық құжатты алу.

«Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Орындаушы» деп аталады, Интернетте ақпараттық және техникалық қызметтерді, бұдан әрі «қызмет» деп аталатын кез келген Заңды және/немесе жеке тұлғаға, бұдан әрі аталған «Тұтынушы» ретінде

Осы ұсыныста қолданылатын терминдер мен кілт сөздер:

 • Интернет желісіндегі сайт – қолжетімділік «Интернет» ақпараттық-телекоммуникациялық желі (бұдан әрі «Интернет») арқылы домендік атаулар арқылы қамтамасыз етілетін ақпараттық жүйеде қамтылған электрондық есептеуіш машиналарға және басқа ақпаратқа арналған бағдарламалар кешені. және/немесе Интернеттегі сайттарды анықтауға мүмкіндік беретін желілік мекенжайлар бойынша;
 •  Интернет желісіндегі сайт беті (бұдан әрі – Интернет-парақ) – Интернет желісіндегі сайттың бір бөлігі, оған кіру домендік атаудан және сайт иесі анықтаған белгілерден тұратын көрсеткіш арқылы жүзеге асырылады;
 •  домендік атау – Интернетте орналастырылған ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында Интернет желісіндегі сайттарды адрестеуге арналған таңбалары бар белгілеу;
 •  желі адресі – телематикалық байланыс қызметтерін көрсету кезінде ақпараттық жүйеге енгізілген пайдаланушы терминалын немесе басқа байланыс құралдарын анықтайтын деректерді беру желісіндегі идентификатор;
 •  Интернеттегі сайт иесінің құқықтық мәртебесі – Интернетте сайтты пайдалану тәртібін, оның ішінде мұндай сайтта ақпаратты орналастыру тәртібін дербес және өз қалауы бойынша белгілейтін тұлға;
 •  ақпаратқа қол жеткізу – ақпаратты алу және оны пайдалану мүмкіндігі,
 •  ақпараттың құпиялылығы – белгілі бір ақпаратқа рұқсаты бар тұлғаның мұндай ақпаратты оның иесінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеу туралы міндетті талабы;
 •  ақпаратпен қамтамасыз ету – белгілі бір тұлғалар шеңберінің ақпарат алуға немесе белгілі бір тұлғалар шеңберіне ақпаратты беруге бағытталған әрекеттері;
 •  ақпаратты тарату – адамдардың белгісіз шеңберінің ақпарат алуға немесе ақпаратты белгісіз тұлғалар шеңберіне беруге бағытталған әрекеттер;
 •  ақпарат иесі – ақпаратты өз бетінше жасаған немесе заң немесе шарт негізінде қандай да бір белгілермен анықталған ақпаратқа қол жеткізуге рұқсат беру немесе шектеу құқығын алған тұлға;
 •  дербес деректерді өңдеу операторының құқықтық мәртебесі – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, жасалатын дербес деректердің құрамын айқындайтын тұлға. Интернеттегі сайттың жұмыс істеуі нәтижесінде және дербес деректер иесінің міндетті келісімімен өңделген, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар), бұл ретте:
 •  жеке деректер - тікелей немесе жанама сәйкестендіруге немесе сәйкестендірілетін жеке тұлғаға қатысты кез келген ақпарат (дербес деректердің субъектісі);
 •  дербес деректерді өңдеу – жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді) қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қолданбай орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы; жеке деректерді іздеу, пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иесіздандыру, блоктау, жою, жою;
 •  дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – компьютерлік технологияны пайдалана отырып, дербес деректерді өңдеу;
 •  жеке деректерді тарату – жеке деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға бағытталған әрекеттер;
 •  жеке деректерді беру - жеке деректерді белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына ашуға бағытталған әрекеттер;
 •  жеке деректерді блоктау - жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеу жеке деректерді нақтылау үшін қажет болмаса),
 •  дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесінде дербес деректердің мазмұнын қалпына келтіру мүмкін болмайтын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын әрекеттер;
 •  дербес деректерді иесіздандыру – нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай жеке деректердің нақты субъектісінің дербес деректерге меншік құқығын анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер;
 •  деректер базасы – объективті нысанда ұсынылған тәуелсіз материалдардың жиынтығы (баптар, есептеулер, қаулылар, сот шешімдері және басқа да осыған ұқсас материалдар), осы материалдарды электрондық есептеуіш машинаның (компьютердің) көмегімен табуға және өңдеуге болатындай жүйеленген, оның ішінде соның ішінде оларды Интернет желісіндегі сайтта тарату арқылы немесе Интернет желісіндегі сайтты құру, пайдалану процесінде қалыптасқан;
 •  дербес деректердің ақпараттық жүйесі – дерекқорларда және ақпараттық технологияларда және олардың өңделуін қамтамасыз ететін техникалық құралдарда қамтылған, оның ішінде Интернет желісінде сайтты құру және/немесе пайдалану процесінде қалыптасқан, объективті нысанда ұсынылған дербес деректердің жиынтығы;
 •  жеке кабинет – Сайттың Пайдаланушы және оның қызметі туралы ақпаратты қамтитын бөлімі. Жеке кабинетке кіру бірегей сәйкестендіру деректері арқылы жүзеге асырылады - Пайдаланушының байланыс электрондық пошта мекенжайына сәйкес келетін логин және пароль - бастапқыда Авторлық құқық иеленушісі қалыптастырады және Пайдаланушы өз қалауы бойынша одан әрі өзгертуге болады;
 •  келуші – Интернет арқылы Сайтқа кіретін пайдаланушы;
 •  Пайдаланушы тіркелгісі (профиль) – сайтта тіркелу кезінде жасалған Пайдаланушы тіркелгісі, ол кіру мәліметтері (логин және пароль) арқылы әрбір Пайдаланушыны сәйкестендіруге (авторизациялауға) мүмкіндік береді. Осы Шарт шеңберінде шот (жеке кабинет) құру, сіздің шотыңыз қызметтерді алуға өтінімді қалыптастыруға тең деп саналады;
 •  контент – Сайтта орналастырылған ақпарат, оның ішінде: жарнама, мәтіндер, түсініктемелер, хабарландырулар, фото және/немесе бейне материалдар, дизайн элементтері, иллюстрациялар, сценарийлер, компьютерлік бағдарламалар;
 •  материалдар – Қызметтің функционалдығы арқылы қызметтерге тапсырыс беру үшін Пайдаланушы орналастыратын пайдаланушы мазмұны.
 •  байланыс арнасы – осы Келісімде көрсетілген байланыс мекенжайлары бар электрондық пошта;
 •  қолжетімділік қызметі – Пайдаланушыға Сервисті пайдалану мүмкіндігін беру;
 •  сервис – пошта жөнелтілімдерін жеткізу қызметтері, соның ішінде сақтандыру, қайта бағыттау, қайта жеткізу, жеке өзі жеткізу, қайтару, демалыс күндері жеткізу, алынғанын растаумен жеткізу, қайтару сияқты пошта жөнелтілімдерін жеткізу кезінде орын алған барлық қосымша қызметтер. және жөнелтілімдерге билік ету, сондай-ақ алушының жөнелтілгені үшін төлем жасау (қызмет тегін, бірақ егер алушы жөнелтілім үшін төлем жасаудан бас тартса, Тапсырыс беруші мұндай жөнелтілімді жеткізу үшін төлейді), сондай-ақ басқа да осыған ұқсас әрекеттер. , осы Келісімде көрсетілмесе де, бірақ олар бойынша Тараптар өзара жеке келісімдерге қол жеткізген;
 •  сақтандыру – Тапсырыс беру кезінде Тапсырыс беруші таңдаған және электрондық қызметтегі «Келісемін» опциясымен расталған «сақтандыру» опциясы. «Келісемін» опциясын растау арқылы Тапсырыс беруші жөнелтімді сақтандыру ережелерімен және тарифтерімен келіседі;

мәлімделген құн – Тапсырыс беруші жөнелтімді сақтандыру кезінде көрсеткен жөнелтімнің құны.

1. Жалпы ережелер

Ақпараттық технологиялар қызметтері мыналарды білдіреді:

1.1. Құқық иесі «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz» веб-сайтына айрықша мүліктік және басқа да құқықтардың иесі бола отырып, Пайдаланушыларға Сайтты пайдалану мүмкіндігін береді, бұл ақпараттық жүйеде қамтылған ақпарат пен компьютерлік бағдарламалардың жиынтығы болып табылады, мұндай ақпаратты жасайды. Интернетте қолжетімді (бұдан әрі – платформа, Мердігердің веб-сайты)

1.2. Сайт арқылы Әкімшілік Сайт пен Жеке кабинет Пайдаланушыға қолжетімді болған кезең ішінде Пайдаланушыға Сервиске қол жеткізу үшін электрондық Интернет платформасын ұсынады. Сонымен бірге:

- пайдаланушыларға Сервисті және оның бағдарламалық құралын мақсаты бойынша пайдалану үшін тегін қарапайым (ерекше емес) лицензия беріледі;

- Тапсырыс беруші көрсеткен адресаттарға, оның ішінде «онлайн» режимінде, осы Шартта айқындалған шарттарда және тәртіпте, оның ішінде Жеке кабинетке кіру және оның қызметін пайдалану арқылы Тапсырыс берушінің тауарларын және жөнелтілімдерін жеткізу қызметтеріне тапсырыс беру. айқын функциялар.

1.3. Жүкқұжаттың, шот-фактураның, өтінімнің, басқа да осыған ұқсас құжаттың талаптары мен осы жария офертаның талаптары арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, осы жария офертаның талаптары басым болады.

1.4. Тұтынушы осы ұсыныстың шарттарын қабылдаған/қабылдаған кезде Тапсырыс беруші мыналарды растайды:

а) оның осы Шартпен сөзсіз келісуі, сондай-ақ қызметтерді көрсетудің барлық маңызды шарттары Тараптар арасында толық келісілгендігі;

б) «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис) ЖШС ресми сайтында жарияланған қызметтерді көрсету тарифтерімен және шарттарымен (оның ішінде қызметтердің құны мен оны жеткізу мерзімдері және т.б.) таныс екенін және олармен келісетінін;

в) ол Тапсырыста мазмұнын, жөнелтілімді қабылдау/жеткізу мекенжайын, жөнелтілімнің көлемдік салмағын, жөнелтімнің түрі мен санатын сенімді және дәл көрсеткенін және жеткізілім үшін шот-фактураның негізінде жасалатыны туралы хабарлама алғанын; Бұйрықта көрсетілген мәліметтер бойынша;

г) ол оператордың курьеріне Тапсырыста көрсетілген Жүкті беруге дайын екенін;

д) жеткізуде тыйым салынған тауарлар жоқ.

1.5. Сайт әкімшілігі осы Келісімге біржақты тәртіпте өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: платформаның функционалдығын өзгерту, Сайтты пайдаланғаны үшін төлемді енгізу және жою, барлығына қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін төлемді енгізу / жою, өзгерту. немесе Сайттың кейбір қызметтерін, Авторлық құқық иеленушінің құқықтарын уақытша немесе тұрақты негізде толығымен немесе ішінара үшінші тұлғаларға беру және т.б. - Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз және/немесе оның Тарапының мақұлдауынсыз.

1.5.1. Сайт Әкімшілігі өз қалауы бойынша Пайдаланушыларды Сайт Әкімшілігі барынша орынды деп санайтын тәсілмен осы Келісімді толықтыру және/немесе өзгерту туралы хабардар етуге құқылы.

1.5.2. Сайтты, онда ұсынылатын материалдарды және қызметтерді кез келген уақытта пайдалану, Пайдаланушының осы Келісімнің және оның құрамдас бөліктерінің барлық шарттарын сөзсіз қабылдауын білдіреді. Пайдаланушы Пайдаланушы келісімінің ағымдағы нұсқасымен толығымен немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол дереу Сайт әкімшілігінен оның тіркелгісін жоюды және оның тіркелгісі жойылғанша Сайтты пайдалануды тоқтатуды сұрауы керек.

1.6. Әрбір Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін барлық қажетті өкілеттіктер мен құжаттарға ие екендігіне кепілдік береді және осы Келісімді іске асыру оның қатысуымен жасалған келісімдерді, тиісті Тарап үшін міндетті ережелерді бұзуға әкеп соқпайтынын растайды. Әрбір Тарап сондай-ақ осы Келісімге қол қою және орындау үшін тиісті өкілеттіктер берілгенін, толық қабілетті және осы Келісімге қол қою және орындау үшін ешқандай қосымша рұқсаттар мен мақұлдауларды талап етпейтінін растайды.

1.7. Тіркеу кезінде бір адам тек бір Пайдаланушы тіркелгісін жасай алады. Олардың келісімінсіз бір тұлғаның бірнеше аккаунт ашуына, жоқ тұлғаларға тіркелгі жасауына немесе басқа тұлғалардың жеке деректерін есептік жазбаны тіркеу үшін пайдалануға тыйым салынады. Егер Пайдаланушы Шарттың осы тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін бұзса, Сайт әкімшілігі кінәлі Пайдаланушы тіркеген барлық тіркелгілерді алдын ала ескертусіз немесе ескертусіз бұғаттауға немесе жоюға құқылы.

1.8. Ақпаратты кез келген нысанда, оның ішінде мәтіндік, графикалық, фотосуреттер немесе бейне кескіндер түрінде таратқан Пайдаланушы осы ақпараттың тиісті иесі екеніне кепілдік береді, ал егер олай болмаса, онда мұндай Пайдаланушы талаптарды сақтауға міндеттенеді. таратылатын ақпараттың қайнар көзін көрсететін сілтеме жасау ережелері және мұндай ақпаратты тарату үшінші тұлғалардың жеке және/немесе мүліктік құқықтарын бұзбайды.

1.8.1. Сайтқа кез келген қорғалатын материалдарды өз атынан орналастыру арқылы, ол (а) айрықша құқықтардың иесі болып табылады, Пайдаланушы Сайт Әкімшілігінің мұндай материалдарды 75 жыл мерзімге, соның ішінде коммерциялық мақсаттарда, соның ішінде мұндай материалдарды Сайтты, Сайт Әкімшілігіне тиесілі басқа интернет-ресурстарды пайдалана отырып, көпшілікке жеткізу, материалдар мен оларға енгізілген жұмыстарды кез келген материалдық нысанда, оның ішінде (бірақ олармен шектелмей) шектеусіз даналарда көшіруге. дыбысты, бейнежазбаны, жұмысты электронды тасымалдағышта, компьютер жадында жазу, оған енгізілген материалдар мен жұмыстардың көшірмелерін таратуға, оған енгізілген материалдар мен жұмыстардың көшірмелерін көпшілік алдында көрсетуге немесе орындауға, материалдар мен жұмыстарды кабель арқылы таратуға, материалдарды аударуға немесе басқа тәсілмен өңдеуге. Егер Пайдаланушы Сайт Әкімшілігіне өзі орналастырған материалдарды көрсетілген шарттарда және жоғарыда аталған тәсілдермен пайдалануға келісім бергісі келмесе, ол (а) (-он) міндетті (а) Сайтты хабардар етуге міндетті. Бұл туралы әкімшілік. 

1.8.2. Авторлық құқық объектілерінің ерекшеліктерін ескере отырып, құқықтардың пайда болуы үшін туындыны тіркеу немесе кез келген басқа формальдылықты сақтау талап етілмейтін, сондай-ақ Пайдаланушының айрықша құқықтарды сақтауын бағалау кезінде Интернетте туындыларды пайдалану ерекшеліктерін ескере отырып үшінші тұлғаларға қатысты, Сайт әкімшілігі Пайдаланушының адалдығы, үшінші тұлғалардың құқықтарын сақтау және осы Келісімнің барлық ережелерін қатаң сақтау презумпциясына негізделеді.

1.8.3. Әкімшілік Пайдаланушыны заңнамада Интернетте қызмет көрсететін тұлғаның пайдаланушылар Интернеттегі сервиске жүктеп салатын ақпаратты бақылау, сондай-ақ заңсыз әрекеттерді көрсететін фактілерді немесе салдарды белсенді түрде іздеу міндеті белгіленбегенін хабарлайды, оның ішінде авторлық құқықты және зияткерлік қызметке айрықша құқықтарды бұзу. Осыған байланысты, Пайдаланушы Сервиске пайдаланушының мазмұнын (Материалдарын) жүктеп салу кезінде зияткерлік құқықтардың бұзылуына жалғыз өзі жауапты екендігі туралы хабардар етілген болып саналады.

1.8.4. Пайдаланушының Сайтқа кез келген материалдарды орналастыруы нәтижесінде үшінші тұлғалардың зияткерлік құқықтарының бұзылуы анықталған жағдайда, Пайдаланушы мұндай бұзушылық үшін жауапты болады. Сайт әкімшілігі үшінші тұлғалардың зияткерлік құқықтарының болжамды бұзылуын анықтаған жағдайда, оның ішінде нақты авторлық құқық иесінің немесе оның заңды өкілінің шағымы бойынша Сайт әкімшілігі Сайттағы материалдарды бұғаттауға немесе жоюға құқылы. орналастыру және пайдалану үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзуы мүмкін пайдаланушыға алдын ала ескерту.

1.8.5. Пайдаланушының Сайтта материалдарды орналастыруы нәтижесінде авторлық құқықты бұзуы осы Келісімді елеулі түрде бұзу болып табылатынын ескере отырып, Сайт әкімшілігі осындай әрекеттерді жасаған Пайдаланушының аккаунтын тоқтата тұруға, блоктауға немесе жоюға құқылы. бұзу.

1.9. Сайттың қызметтері өтеулі (ақылы) негізде, осы Шартта көзделген негіздер мен тәртіпте көрсетіледі.

1.9.1. Сайт әкімшілігі кез келген уақытта Сайт қызметтерін көрсету тәртібі мен шарттарын өзгертуге, сондай-ақ олардың құрамын өзгертуге (толық немесе ішінара шектеуге және кеңейтуге), сондай-ақ мұндай қызметтерді көрсетуді тоқтатуға құқылы. (толық және/немесе ішінара), мұндай тоқтату себептерін түсіндірместен.

1.10. Сайт әкімшілігі кез келген уақытта Пайдаланушының жеке басын және/немесе ол көрсеткен банк шотын сәйкестендіру кезінде Сайттың транзакциялық қызметтерін көрсету ұсынылуы мүмкін ережелерді белгілеуге құқылы.

1.11. Сайттың қызметтерін пайдалану кезінде мыналарға қатаң тыйым салынады:

- адамгершілік, мораль және этика нормаларына, іскерлік этика нормаларына қайшы келетін сөздерді, сөз тіркестерін, бейнелерді, аудио және бейнематериалдарды пайдалану, соның ішінде. балағат сөздерді немесе өрнектерді қолдану, Пайдаланушыларды, Сайт Әкімшілігін, үшінші тұлғаларды қорлау, адамдардың немесе жануарлардың өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін сөздерді, мәтінді, визуалды, аудио және бейне материалдарды кемсітушілікті пайдалану, адамның қадір-қасиетін қорлауға бағытталған, қорлайтын, қорлайтын, әдепсіз немесе порнографиялық сипаттағы, өшпенділік немесе араздықты қоздыру, Пайдаланушыларға немесе басқа тұлғаларға моральдық азап, моральдық зиян келтіру, іскерлік беделіне, сондай-ақ Сайт Әкімшілігінің немесе үшінші тұлғалардың сауда белгілері мен брендтерінің беделіне нұқсан келтіру;

- Сайт Әкімшілігімен келісілмеген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді, үшінші тұлғаларды дараландыру құралдарын жылжытуға бағытталған жарнамалық материалдарды орналастыру және тарату.

1.12. Тараптардың кепілдіктері мен шектеулері:

1.12.1. Авторлық құқық иеленушісі Пайдаланушыға тиісті сапада қызмет көрсетеді, яғни қызмет сатып алынатын мақсаттарға сәйкес пайдалануға жарамды, яғни әдетте қойылатын талаптарға сәйкес және мұндай қызмет әдетте ұсынылатын мақсаттарға сәйкес келеді. пайдаланылады.

1.12.2. Тараптар осымен материалдар мен қызметтерді Авторлық құқық иеленушісі ешқандай кепілдіксіз "сол қалпында" ұсынғанын мойындайды. Авторлық құқық иесі материалдардың, бағдарламалардың және қызметтердің дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейді.

1.12.3. Провайдер, хостинг жұмысындағы ақаулар үшін Авторлық құқық иеленушісі жауапты емес.

1.12.4. Сайтта тек Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін орналастырылған Интернеттегі үшінші тараптардың веб-сайттарына және басқа ақпараттық ресурстарына сілтемелер болуы мүмкін. Сайт әкімшілігі өзінің мақұлдағанын жарияламайды және үшінші тарап сайттарына немесе осы сайттарда қамтылған ақпаратқа, сондай-ақ оларды пайдаланудың ықтимал нәтижелеріне ешқандай баға бермейді, сондай-ақ көрсетілген ақпараттың дұрыстығы мен өзектілігін тексермейді. Үшінші тарап веб-сайттарын пайдалану үшін жауапкершілік толығымен Пайдаланушыға жүктеледі. 

1.12.4.1. Сайт әкімшілігі Сайттағы техникалық ақауларға, Сайтқа, онда орналастырылған материалдарға уақытша қол жеткізудің болмауына, егер бұл жоспарлы немесе жоспардан тыс техникалық және профилактикалық жұмыстардан, Интернет-провайдерлердің жұмысындағы техникалық ақаулардан туындаса, жауапты емес. компьютерлік желілер, серверлер және бағдарламалық қамтамасыз ету, сондай-ақ үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері және Пайдаланушының өзінің әрекеттері және/немесе форс-мажорлық жағдайлар.

1.12.5. Пайдаланушы «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz» Интернет қызметін тек осы Келісімде көзделген тәсілдермен және шарттармен пайдалануға кепілдік береді.

1.12.6. Осы Келісімнің ережелерінің ешқайсысы Пайдаланушыға авторлық құқық иесінің сауда атауын, сауда белгілерін, домендік атауларын және басқа да ерекше белгілерін пайдалану құқығын бермейді.

1.12.7. Құқық иесі Сайт әкімшілігі ретінде әрекет ете отырып, Пайдаланушының осы Келісімде белгіленген ережелерді сақтауын бақылауды жүзеге асыру құқығын, соның ішінде басқалармен қатар орналастырылған және/немесе орналастырылған материалдарды модерациялау және/немесе алдын ала модерациялау құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы арқылы. Осы Келісімнің шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы Сайттың барлық бөлімдері мен қызметтерін қоса алғанда, сөзсіз келіседі. екі Пайдаланушы арасындағы хабарламалар жеке емес, тек жеке, құпия пайдалануға арналмаған және Сайт әкімшілігінің бақылауы мен модерациясы үшін кез келген уақытта қол жетімді. Сайттың қызметтерін пайдалана отырып, кез келген ақпаратты орналастыра отырып, Пайдаланушы оны Сайт Әкімшілігі кез келген уақытта оның осы Келісімге сәйкестігін тексере алатынымен, егер осы Келісімнің бұзылу белгілері байқалса, Әкімшілік кінәлі Пайдаланушыға шара қолдануымен келіседі. іс-әрекетінен табылды. Пайдаланушы Сайтта өзі орналастырған ақпаратты, соның ішінде Әкімшіліктің мониторингі мен модерациясын біледі және сөзсіз қабылдайды. басқа Пайдаланушыларға хабарламалар ешбір жағдайда Пайдаланушының жеке хат алмасуына немесе жеке өміріне кедергі ретінде қарастырылмайды.

1.12.8. Сайт әкімшілігі Пайдаланушының қолданыстағы заңнаманы, үшінші тұлғалардың құқықтарын және/немесе осы Шартта белгіленген Сайтты пайдалану ережелерін бұзғанын анықтаса немесе басқа Пайдаланушыдан немесе үшінші тұлғадан осы Шарт бойынша шағым түскен жағдайда Қолданушының қолданыстағы заңнаманы, үшінші тұлғалардың құқықтарын және/немесе Сайтты пайдалану ережелерін бұзуы, Сайт әкімшілігі алдын ала ескертусіз, кінәлі Пайдаланушының Сайтта материалдарды орналастыруына тыйым салуға, қолданыстағы заңнаманы, үшінші тұлғалардың құқықтарын, осы Шартпен белгіленген Сайтты пайдалану ережелерін бұзатын материалдарды бұғаттауға, жоюға құқылы. , сонымен қатар өз қалауы бойынша Пайдаланушының тіркелгісін блоктаңыз немесе жойыңыз. Сайт әкімшілігі осы Шартпен белгіленген заңды, үшінші тұлғалардың құқықтарын немесе Сайтты пайдалану ережелерін бұзғаны үшін тіркелгісі бұрын бұғатталған немесе жойылған Пайдаланушының аккаунтын Сайтта қайта тіркеуден бас тартуға құқылы. (бұзушылық жасалған күнгі оның тиісті редакциясы).

1.12.9. Заңмен рұқсат етілген көлемде «Консерж Сауда Сервис» ЖШС (Консьерж Сауда Сервис), оның еншілес ұйымдары немесе лицензиарлары, сондай-ақ «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz» сайтында көрсетілген үшінші тұлғалар ешбір жағдайда кездейсоқ, салдары үшін жауапты болмайды. , жазалау және салдарлық залалдар, пайданың жоғалуы немесе залал, «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz» веб-сайтын немесе «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz» жүйелерін, қызметтерін, мазмұнын немесе ақпаратын пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігіне байланысты деректердің жоғалуы немесе қызметтің тоқтатылуынан туындайтын, кепілдік, келісім-шарт, деликт, деликт немесе басқа да заңды негіздер негізінде және «Консьерж Трейд Сервис» ЖШС (Консьерж Сауда Сервис) мұндай залалдың болу мүмкіндігі туралы хабардар болғанына қарамастан. Жоғарыда айтылғандарға нұқсан келтірмей, заңмен рұқсат етілген көлемде Тапсырыс беруші Консьерж Сауда Сервис ЖШС (Консьерж Сауда Қызметі) шағымның немесе шағымның сипатына қарамастан кез келген залал (тікелей немесе басқаша) немесе жоғалту үшін толық жауапкершілігімен келіседі. , келісім-шарт негізінде , құқық бұзушылық немесе басқаша, 35 000 (бес мың) рубльден аспайды.

1.12.10. «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz» веб-сайтының деректерінде немесе осы Сайттың веб-беттерінде әдейі емес дәлсіздіктер немесе типографиялық қателер болуы мүмкін. Егер олар табылса, оларды Concierge Trade Service (Concierge Trade Service) ЖШС қалауы бойынша түзетуге болады. Бұл веб-беттердегі ақпарат жүйелі түрде жаңартылып отырады, бірақ жаңартулар арасында өзгерістер орын алса, дәлсіздіктер қалуы мүмкін.

1.12.11. timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz веб-сайтының дизайнына, HTML-кодына, бағдарламалық кодына, Интернетте сайтты басқару жүйесін пайдалануға, сондай-ақ оған (серверге), әкімшілік панельге кіруге, сайттың домендік атауын пайдалану құқықтарына ерекше құқықтар «Интернет» желісінде және хостинг – Авторлық құқық иесі – «Concierge Trade Service» ЖШС (Concierge Trade Service) тиесілі.

1.12.12. Тапсырыс беруші (Алушы) көрсетілген қызметтерді төлеуден толық немесе ішінара бас тартқан жағдайда, Авторлық құқықты иеленуші – «Консьерж сауда қызметі» ЖШС (Консьерж сауда қызметі) осы баптың 2-тармағының негізінде құқығы бар. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 649-бабына сәйкес, Тапсырыс берушіге жүкті сақтау бойынша шығындарды толық көлемде өтеу міндеттемесін ала отырып, тиісті тасымалдау алымдарын және тасымалдау үшін басқа да төлемдерді қамтамасыз ету үшін жөнелтілімді ұстап қалуға, мұндай сақтаудың келесі негізгі шарттары бойынша: егер жүк Қазақстан Республикасының аумағында сақталса, онда 1 кг үшін 175 тенге. тәулігіне, бірақ күніне 6825 тенгеден кем емес; егер жүк Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде сақталса, онда 1 кг үшін 525 тенге. тәулігіне, бірақ  15750 тенгеден кем емес. Сақтау Орындаушының күшімен де, аумағында да, сондай-ақ кез келген үшінші тұлғаларды тарта отырып жүзеге асырылуы мүмкін.

1.12.13. Осы Шарттың талаптарын қабылдау басқалармен қатар келесі негізгі міндеттемелерді қабылдауды білдіреді:

- Пайдаланушы өзі туралы Сайт әкімшілігі талап етуі мүмкін шынайы, нақты, ағымдағы және толық ақпаратты беруге міндетті.

- Пайдаланушы ақпарат әрқашан дұрыс, дәл, өзекті және толық болуы үшін жазбаларды жүргізуге және барлық деректерді кідіріссіз өзгертуге міндетті.

- Пайдаланушы Сайт Әкімшілігіне Пайдаланушы ұсынған барлық ақпаратты осы Шартта көрсетілген негізде және тәртіпте және мақсаттарда қайта шығаруға және пайдалануға қайтарылмайтын, мәңгілік, жаһандық, роялтисіз, сублицензияланатын (бірнеше деңгейде) лицензияны береді. осы Келісімге, сондай-ақ қазіргі уақытта белгілі немесе жоқтығына қарамастан, кез келген ақпарат құралдарындағы осындай материалдарға немесе деректерге қатысты Пайдаланушы ие болуы мүмкін авторлық құқықтарды, ақпаратты және дерекқорды тарату құқықтарын жүзеге асыру үшін,

- Пайдаланушы оның Сайт қызметтерін пайдалануы мыналарға әкелмейтініне міндеттенеді:

 1. жалған ақпарат берумен, алаяқтық әрекеттермен байланысты болса немесе заңсыз қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыруға өзге де жолмен ықпал етсе;
 2. кез келген авторлық құқықты, патентті, сауда белгісін, коммерциялық құпияны немесе басқа да мүліктік құқықты немесе жариялылық және жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын немесе үшінші тараптың басқа заңды құқықтарын бұзуға немесе оларды бұзуға немесе бұзуға басқаша ынталандыруға немесе ынталандыруға;
 3. кез келген бағдарламалық жасақтаманы немесе аппараттық құралды, деректерді немесе жеке ақпаратты зақымдайтын, оларға кедергі келтіретін, ұстап алатын немесе экспроприациялайтын кез келген компьютерлік вирустарды немесе басқа деструктивті құрылғылар мен кодтарды қамтиды.

- Пайдаланушы Сайт Әкімшілігіне, оның қызметкерлеріне, агенттері мен өкілдеріне шығындарды, талаптарды және міндеттемелерді (соның ішінде заңгерлік қолдау шығындарын қоса) толығымен өтеуге міндеттеме береді, оның материалдарды ұсынуы немесе орналастыруы немесе оларды алып тастауы, мұндай Пайдаланушының Сайт қызметтерін пайдалануы немесе осындай Пайдаланушының осы Келісімді бұзуы нәтижесінде туындауы мүмкін. Сондай-ақ, Пайдаланушы Сайт Әкімшілігін, оның қызметкерлерін, агенттерін және өкілдерін осы тармақта көрсетілген және Пайдаланушы жасаған әрекеттер үшін үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершіліктен толық көлемде босату туралы міндеттеме береді. 

1.12.14. Пайдаланушы тіркелгіге қол жеткізу үшін өзі таңдаған құралдардың қауіпсіздігіне (таңдауға қарсылық) жауапты, сонымен қатар олардың құпиялылығын дербес қамтамасыз етеді. Пайдаланушы Пайдаланушының есептік жазбасы бойынша Сайт қызметтерінің шеңберіндегі немесе оны пайдаланудағы барлық әрекеттерге (сонымен қатар олардың салдарына), соның ішінде Пайдаланушының Пайдаланушының тіркелгісіне кез келген шарттармен үшінші тұлғаларға қол жеткізу үшін деректерді өз еркімен беру жағдайларына ( соның ішінде келісім-шарттар немесе келісімдер бойынша). Бұл ретте Пайдаланушының тіркелгісі бойынша Сайт қызметтерінің ішіндегі немесе пайдаланатын барлық әрекеттерді Пайдаланушының өзі жасаған болып есептеледі.

1.12.15. Осы Шартты орындау нәтижесінде Тараптар арасында туындайтын құқықтық қатынастар еңбек немесе қызметтік қатынастар болып табылмайды.

1.12.16. Сайт әкімшілігі жөнелтімнің тікелей тасымалдаушысы болып табылмайды және осы бөлімде тек Тапсырыс беруші/Жіберуші көлік компанияларымен (Операторлармен) Жүкті тасымалдау/жеткізу үшін тиісті шарттар жасасуға уәкілеттік берген агент ретінде ғана әрекет етеді. «Concierge Trade Service» ЖШС (Concierge Trade Service) Жүкті тасымалдау кезінде тасымалдаушыға, оның ішінде Жүктің қауіпсіздігіне жауап бермейді, мұндай жауапкершілік толығымен нақты көлік компаниясына/Операторға жүктеледі. «Консьерж Трейд Сервис» ЖШС (Консьерж Сауда Сервис) материалдық жауапкершілігінің мөлшері кез келген жағдайда оның агенттік сыйақысының сомасынан аспауы керек.

1.12.17. Concierge Trade Service LLP (Concierge Trade Service) кез келген жағдайда, оның ішінде ол әсер ете алмайтын, болжай алмайтын немесе оның құзыретіне кірмейтін әрекеттер немесе оқиғалар үшін, соның ішінде келісілген жеткізуді кешіктіру үшін жауапкершілікті қоса алмайды. келесі себептер бойынша жүкті жіберу уақыты:

- кедендік тексеру және ресімдеу мерзімі;

- алушының алған елде бажды төлеуден бас тартуы;

- техникалық және технологиялық бұзылулар, көлік және қызмет көрсету жабдықтары;

- жүкті бірнеше бөлікке бөлу;

- Тапсырыс беруші/Жіберуші жүкті алып кетуді кейінге қалдыру,

- басқа қалаға немесе басқа елге жөнелту, оның ішінде Тапсырыс берушінің/Жіберушінің жүкқұжатты дұрыс ресімдемеуіне байланысты;

- жүктің қоймада жоғалуы (жөнелтті іздеу кезінде);

- мәлімделген жөнелтімнің салмағы бойынша, нақты салмағы бойынша сәйкес келмеуі, соның салдарынан көлікте бос орын жоқ;

- жүкте жөнелтуге тыйым салынған немесе қауіпті заттардың болуы фактісін анықтау;

- импорттық және кедендік құжаттарды нақтылау қажет, - құжаттарды нақтылау уақытына жеткізу мерзімдерін кешіктіру;

- importtyq zhane kedendіk құжаттарды нақтылау кәжет, - құжаттарды нақтылау уақытына жеткізу мерзімдерін кешіктіру;

- таңбалау немесе буып-түю қажетті талаптарға сәйкес келмесе, бұл затты алуды мүмкін емес етеді;

- кетуді тіркеу үшін сенімхат қажет, арнайы. өтуі немесе Тапсырыс беруші/Жіберуші ескертпеген басқа құжат - қажетті құжатты дайындаудың кешігуі,

- әрбір нақты елдегі немесе аймақтағы халықаралық және/немесе мемлекеттік/ресми мерекелер, - осындай мерекелердің ұзақтығына кешігу;

- Тұтынушы/Жіберуші қате алып кету/жеткізу мекенжайын көрсетті,

- Тапсырыс беруші/Жіберуші қате жіберуші (бұл адам жеткізуге тыйым салынған немесе арнайы мәртебе/рұқсат қажет),

- жөнелтімді тиеу/түсіру арнайы жабдықты және/немесе қосымша персоналдың болуын талап етеді;

- егер міндеттемелерді орындамау Тараптар алдын ала болжай да, болғызбау да мүмкін емес және Тараптардың еркіне байланысты емес төтенше оқиғалардың нәтижесінде туындаған форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болса, атап айтқанда: жер сілкінісі, су тасқыны, тайфун, дауыл, соғыс қимылдары, жаппай ереуілдер, жаппай аурулар (індеттер), азаматтық толқулар (бүліктер, көтерілістер), сондай-ақ мемлекеттік органдардың тыйым салу және/немесе шектеу сипатындағы әрекеттері.

Егер жоғарыда аталған мән-жайлардың кез келгені міндеттемені мерзімінде орындау мүмкіндігіне тікелей әсер еткен болса, онда бұл мерзім тиісті жағдайдың әрекет ету мерзіміне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

Егер бұл жағдайлар қызмет көрсету құнының өсуіне әкеп соқтырса, онда Тапсырыс беруші осы қосымша шығындарды толығымен төлеуге міндеттенеді.

Егер бұл жағдайлар жеткізуден бас тартуға әкеп соқтырса, Тапсырыс беруші «Concierge Trade Service» ЖШС-не (Консьерж Сауда Сервис) Тапсырыс берушінің тапсырысын орындау кезінде іс жүзінде шеккен барлық шығындарды төлеуге міндеттенеді.

1.12.18. Тапсырыс беруші/Жіберуші жөнелтілетін жерді көрсетудің дұрыстығына толық жауап береді: «жеке, жеке қажеттіліктер үшін», «коммерциялық пайдалану үшін» және т.б. Егер мемлекеттік және/немесе бақылаушы органдардың (кеден, салық және т.б.) тексеру іс-шаралары нәтижесінде көрсетілген межелі орын дұрыс емес екені белгілі болса, онда Мердігер/Орындаушының серіктестері жеткізу/жіберу мүмкін еместігі үшін жауапты емес. , оны Жіберушіге/Тапсырыс берушіге қайтару, Алушыға жеткізу, иеліктен шығару және Тапсырыс беруші/Жіберуші Мердігердің/Орындаушы серіктестерінің барлық мүмкін болатын қосымша шығындарын толығымен төлеуге міндеттенеді, оның ішінде кедендік төлемдер мен алымдарды төлеуге/қосымша төлеуге, салық төлемдері мен алымдарына, мемлекеттік және бақылау ұйымдары салатын өсімпұлдарға байланысты.

1.12.18.1. Тапсырыс беруші/Жөнелтуші жөнелтімді тіркеу кезінде көрсетілген мәліметтердің дұрыстығына, сондай-ақ ұсынылған ілеспе құжаттардың толықтығы мен дұрыстығына толық жауапкершілікте болады. Осы міндеттемені бұзған жағдайда және Орындаушыны/Орындаушының серіктестерін пайдаланған кезде: олардың аты-жөні, мекен-жайы, жүкті/жөнелтуді жөнелтушілер және/немесе алушы ретінде жөнелтуді өңдеу үшін Орындаушы Тапсырыс берушіден/Жөнелтушіден біржақты тәртіпте өндіріп алуға құқылы. мұндай бұзушылықтың әрбір фактісі үшін 2 400 000 (екі миллион төрт жүз мың) теңгеден 5 600 000 (бес миллион алты жүз мың) теңге дейін айыппұл.

1.12.18.2. Тапсырыс беруші/Жөнелтуші жөнелтімді тіркеу кезінде көрсетілген мәліметтердің дұрыстығына, сондай-ақ ұсынылған ілеспе құжаттардың толықтығы мен дұрыстығына толық жауапкершілікте болады. Осы міндеттемені бұзған жағдайда және жүктің/жөнелтімнің басқа да параметрлері мен сипаттамаларын белгілеу кезінде, оның ішінде: оның неғұрлым жоғары құны, көлемі мен салмағы, көркемдік және мәдени құндылығы, тұтынушылық қасиеттері мен қасиеттері және т.б., Орындаушы Тапсырыс берушіден/Жөнелтушіден осындай бас тартуға байланысты барлық шығындарды өндіріп ала отырып, көрсетілген жөнелтімді/жүкті жеткізуге өтінімді орындаудан біржақты бас тартуға құқылы, Тапсырыс берушіден/Жөнелтушіден барлық қажетті төлемді/төлеуді талап етеді. баждарды, алымдарды және алымдарды, осы Шартта көзделген тарифтер мен шарттарда сақтау үшін төлемді өндіріп алумен, Тапсырыс беруші/Жөнелтуші осындай жеткізуді жүзеге асыруға байланысты барлық қосымша шығындарды өтегенге дейін жөнелтуді/жүкті ұстауға.

1.12.18.3. Жүкті/жүкті кәдеге жарату кезінде, оның ішінде бақылаушы органдардың және мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің (кеден, салық органдары және т.б.) талаптарына сәйкес техникалық сипаттамалар, партияның/жүктің құны осы Кодексте көрсетілген мәліметтерге сәйкес айқындалады. көлік құжаттары: мысалы, жол құжаты және кедендік декларация сияқты кедендік құжаттар.

1.12.19. Орындаушы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай міндеттемелерді орындамау жүкті/жөнелтуді жөнелтуге қабылдағаннан кейін туындаған форс-мажорлық мән-жайлардың салдары болса. Тараптар болжай алмайтын және алдын ала алмайтын және Тараптардың еркіне байланысты емес төтенше жағдайлардың нәтижесі, атап айтқанда: жер сілкінісі, су тасқыны, тайфун, дауыл, соғыс қимылдары, жаппай ереуілдер, жаппай аурулар (індеттер), азаматтық толқулар (бүліктер, көтерілістер), сондай-ақ мемлекеттік органдардың тыйым салу және/немесе шектеуші сипаттағы әрекеттері Тараптар өз міндеттемелерін орындауды жалғастыра алмайды.

Егер жоғарыда аталған мән-жайлардың кез келгені міндеттемені мерзімінде орындау мүмкіндігіне тікелей әсер еткен болса, онда бұл мерзім тиісті жағдайдың әрекет ету мерзіміне пропорционалды түрде кейінге қалдырылады.

Орындаушы форс-мажорлық жағдайдың бар екендігі туралы өзіне белгілі болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұл туралы Тапсырыс берушіге/Жөнелтушіге хабарлауға міндетті.

1.12.20. Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай міндеттемелерді орындамау жүктің/жөнелтудің Ресей Федерациясынан/Қазақстан Республикасынан тыс жерге жөнелтілген жағдайдың нәтижесі болса, жеке өтініш, бірақ Орындаушыға/Орындаушы серіктесіне байланысты емес себептерге байланысты оларды Алушы қабылдамады және олар Ресей Федерациясына кері экспорт және/немесе кері импорт рәсіміне, басқа да осыған ұқсас кедендік рәсімдерге ұшырады. , бірақ жөнелтудің/жүктің ерекшеліктеріне байланысты (дәрілік заттар, алкоголь өнімдері және т.б.) Орындаушы/Орындаушы серіктесі ала алмайды, оның ішінде арнайы лицензияның немесе басқа арнайы рұқсаттың болмауына байланысты. Бұл ретте Тапсырыс беруші/Жіберуші Орындаушыға жүкті/жөнелтуді қайтару құнын, оны кәдеге жарату, сақтау, сондай-ақ осындай рәсімдерге байланысты басқа да шығындарды толығымен төлеуге міндетті.

1.13. Осы Шартқа Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, ең алдымен, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 23-тарауының нормалары және міндеттемелер туралы жалпы ережелер (АК-ның 395, 396,397-баптары) қолданылады. Қазақстан Республикасы), егер осы Шарттың жекелеген ережелерінің мазмұнынан немесе сипатынан өзгеше туындамаса, сондай-ақ Шарттың жекелеген ережелерін, Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасының арнайы нормаларын қолдануға рұқсат ету және ең алдымен: 

- Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі № 156-XIII Заңы.

Қазақстан Республикасындағы көлік туралы,

- Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрінің 2004 жылғы 28 шілдедегі № 296-І бұйрығымен бекітілген Экспедиторлық қызметтерді көрсету ережесі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылы 26 тамызда N 3037 тіркелді.

Ал арнаулы заңдармен реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274 Заңы Тапсырыс беруші тек жеке, отбасылық, тұрмыстық, тұрмыстық және басқа да қажеттіліктер үшін жасасқан шарттардан туындайтын қатынастарға қолданылады. кәсіпкерлік және басқа да экономикалық қызмет.-IV «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»,

- «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 21.05.2013 жылғы № 94-V Заңы,

- Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қазандағы № 418-V «Ақпараттандыру туралы» Заңы,

Сондай-ақ «Консерж Трейд Сервис» ЖШС-нің ішкі құжаттары (Консьерж Сауда Сервис): қызметтердің жекелеген түрлерін көрсету ережелері мен шарттары, тарифтер.

Осы Келісім электрондық коммерция және сауда саласындағы қолданыстағы халықаралық заңнаманың ережелерін және ең алдымен мына нормаларды ескере отырып жасалған:

- Дүниежүзілік сауда ұйымының жаһандық электрондық коммерция туралы декларациясы (Женева, 1998 ж.) (Жаһандық электрондық коммерция туралы декларация),

- Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 24 «Қызметтер саудасын, мекемелер мен қызмет түрлерін реттеу қағидаларын бекіту туралы» шешімі.

- Тұтынушылардың құқықтары жөніндегі ЕО директивасы,

- 2016 жылғы 27 сәуірдегі жаңартылған ЕО Ережесі 2016/679 (GDPR - Деректерді қорғаудың жалпы ережесі),

- Incoterms 2010 ережелері.

1.13.2. Тараптар осы Шартты жасау кезінде қолданыста болған Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін осы Шарт бойынша туындайтын, тоқтатылатын және өзгеретін құқықтық қатынастарға қолданылатын құқық ретінде қарастыруға келісті.

1.13.3. Сайт Әкімшілігі Қазақстан Республикасының арнайы ішкі заңнамасының талаптарын ескере отырып, осы Шарт бойынша туындайтын құқықтық қатынастарға жекелеген құқықтық нормаларды қолдану тәртібі мен шарттарын өзгертуге құқылы.

1.14. Бұл ұсыныстың ережелері мен нормаларының әсері кеңістікте шектелмейді.

2. Мердігер мен Тапсырыс берушінің міндеттемелері

Орындаушының міндеттері:

2.1. Тапсырыс берушіге Тараптармен келісілген шарттарда толық көлемде ақылы қызметтерді көрсету.

2.2. Ақылы қызметтерді көрсетуде үзіліс болған жағдайда, үзіліс себептерін жою және қызметтерді көрсетуді қалпына келтіру үшін барлық мүмкін шараларды қабылдаңыз.

2.3. Тұтынылған қызметтердің есебін жүргізіп, Тапсырыс берушіге уақтылы шот-фактураларды беріңіз.

2.4. Орындаушының веб-сайтында тұтынушыларға қызмет көрсетуге және төлем ставкаларының өзгеруіне қатысты ресми хабарламаларды жариялау, сондай-ақ оларды Тапсырыс берушінің электрондық поштасына жіберу.

2.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Абоненттің тіркеу кезінде одан алынған ақпаратының, сондай-ақ жеке электрондық пошта хабарламаларының мазмұнының құпиялығын сақтауға.

2.6. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыс (қызмет) және алынған төлемдер туралы есеп беру құжаттарын уақытылы ұсыну.

Тұтынушының жауапкершілігі:

2.7. Мердігердің қызметтерін уақытылы төлеу.

2.8. Бұл ұсынысты қабылдаған кезде өзіңіз туралы сенімді ақпаратты көрсетіңіз, содан кейін оны жаңартып отырыңыз.

• жеке тұлғалар болып табылатын Абоненттер үшін:

- тегі;

- аты;

- әкесінің аты;

- тұратын жері;

- жеке басты куәландыратын құжаттың деректемелері;

• заңды тұлға болып табылатын Абоненттер үшін:

- заңды тұлғаның атауы;

- ТОЛЫҚ АТЫ. ұйымның бірінші басшысы;

- реквизиттер;

- орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық мекенжай);

2.9. 7 (жеті) күн ішінде Орындаушыға 2.8 тармағына сәйкес ақпаратты растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсыну.

2.10. Осы ұсыныстың шарттарын, Орындаушының веб-сайтында жарияланған ережелерді сақтаңыз және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтаңыз.

2.11. Техникалық ақаулар туындаған жағдайда бұл туралы Орындаушыға дереу хабарлаңыз (Техникалық ақаулар туралы есептерді алу тәртібімен Тапсырыс беруші осы Ұсынысты қабылдаған кезде танысуы мүмкін және міндетті түрде).

2.12. Орындаушының қызметтерін тек Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалануға және Тапсырыс берушінің Орындаушының қызметтерін пайдалануы барысында Тапсырыс берушінің немесе үшінші тұлғаның кез келген түрдегі зияны үшін Орындаушыға жауапкершілікті бермеу.

2.13. Тұтынушы көрсетілген қызметтерді пайдаланбауға міндеттенеді:

- жаппай жіберу (почталық, сілтемелерді жаппай орналастыру және т.б.) жарнамалық хабарламалар (СПАМ);

- Интернетке қосылған басқа серверлердің порттарын сканерлеу;

- Интернетке қосылған басқа серверлердің істен шығуына әкелетін бағытталған артық трафикті қалыптастыру.

2.14. Тапсырыс берушіге қызмет көрсетуге қатысты ресми ақпаратпен, оның ішінде Орындаушының жарияланған тарифтік жоспарларындағы өзгерістермен жүйелі түрде танысып отыру.

2.15. Сенімді байланыс ақпаратын және сіздің мәліметтеріңізді беріңіз және Мердігерді байланыс ақпараты мен мәліметтеріндегі өзгерістер туралы дер кезінде хабардар етіңіз. Тапсырыс берушінің байланыс ақпараты мен деректемелерінің сенімділігіне күмәнданған жағдайда Орындаушы ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растайтын нотариалды куәландырылған құжаттарды алғанға дейін қызмет көрсетуді тоқтата тұруға құқылы.

2.16. Орындаушы оған берілген Қызметтер үшін төлемді растайтын қаржылық құжаттарды сақтаңыз.

2.17. Осы Ұсыныстың шарттарына сәйкес Орындаушыға өзіңіз туралы толық және сенімді ақпаратты беріңіз.

2.18. Өзіңіз туралы жалған ақпарат үшін толық жауапкершілікті өз мойныңызға алыңыз.

3. Мердігер мен Тапсырыс берушінің құқықтары

Орындаушының құқықтары:

3.1. Орындаушы келесі жағдайларда Тапсырыс берушіден жазбаша түсініктеме алғанға дейін Тапсырыс берушіге Қызметтерді көрсетуді уақытша тоқтату:

- Орындаушы белгілеген мерзімде Қызметтер үшін төлемді алмау немесе Тапсырыс берушінің тіркеу деректерін растайтын құжаттардың көшірмелерін бермеу;

- басқа пайдаланушылардың Қызметтерге қол жеткізуін шектеуге немесе болдырмауға, сондай-ақ Орындаушы ресурстарына және Интернет арқылы қол жетімді басқа жүйелерге рұқсатсыз кіру әрекетін жасауға бағытталған әрекеттер;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе халықаралық құқықтың талаптарына қайшы келетін кез келген ақпаратты интернет арқылы тарату;

- компьютерлік вирустар немесе оларға теңестірілген басқа компоненттері бар кез келген ақпаратты немесе бағдарламалық құралды жариялау немесе беру;

- Қызметтер арқылы алынған толық немесе ішінара ақпаратты, бағдарламалық жасақтаманы немесе басқа материалдарды жіберуге, жариялауға, беруге, көбейтуге, қолжетімді етуге немесе коммерциялық мақсатта пайдалануға бағытталған әрекеттер (егер мұндай ақпараттың, бағдарламалық жасақтаманың немесе басқа да өнімдер) осындай ақпарат иесінің аталған әрекеттерді шектеу туралы жазбаша өтініші бойынша;

- иесінің рұқсатынсыз толық немесе ішінара авторлық немесе басқа құқықтармен қорғалған бағдарламалық қамтамасыз етуді немесе басқа да материалдарды кез келген жолмен жіберуге, жариялауға, беруге, көшіруге немесе таратуға бағытталған әрекеттер, сондай-ақ жіберу, ұсынылатын Қызметтердің кез келген құрамдас бөлігін немесе оның негізінде жасалған жұмыстарды жариялау, беру немесе кез келген жолмен тарату, өйткені Қызметтердің өзі де авторлық және басқа құқықтарға жатады, мұндай құқықтар иесінің аталған әрекеттерді шектеу туралы жазбаша өтініші бойынша. ;

- алушымен бұрын келісілмеген (сұраныссыз) коммерциялық және өзге де сипаттағы электрондық хабарламаларды жіберу, сондай-ақ Интернет-провайдерлердің ашық форумының жұмыс тобы қабылдаған желіні пайдалану ережелері бұзылған жағдайда, егер бар болса. мұндай пошта жөнелтілімін алушының жазбаша өтініші болып табылады.

- қолданыстағы қазақстандық немесе халықаралық заңнамаға қайшы келетін кез келген ақпаратты интернет арқылы жариялау және беру. Атап айтқанда, бұл порнографиялық суреттерге, Орындаушының беделін түсіретін кез келген ақпаратты жариялауға және Интернет арқылы беруге немесе Мердігердің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін әрекеттерге қатысты.

Пошта жіберу деп бірнеше алушыға бірнеше электрондық хаттарды жаппай жіберу, сондай-ақ бір алушыға бірнеше рет жіберу, сондай-ақ басқа Провайдер арқылы жүзеге асырылатын мұндай жөнелтімде Орындаушының деректемелерін (веб-парақтар, электрондық пошта) пайдалану түсініледі.

Коммуникациялар электрондық пошта хабарламаларын және басқа да ұқсас жеке қарым-қатынас құралдарын білдіреді.

3.2. Орындаушы Тапсырыс берушімен шарттық қарым-қатынасты бір жақты тәртіпте, егер Тапсырыс беруші осы Оферта шарттарын бұзса, бір мезгілде жазбаша электрондық хабарлама жібере отырып бұзуға құқылы. Ұсынысты тоқтату және қызмет көрсетуді тоқтату сәті Тапсырыс берушіге тиісті хабарламаны жіберу күні болып табылады.

3.3. Орындаушы осы Офертаның шарттарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Осы Ұсыныстағы өзгерістердің күшіне ену күні олардың Орындаушының веб-сайтында жарияланған күні болып табылады. Бұл ретте бұрын төленген қызметтер Тұтынушыға төлем жасау кезінде қолданыста болған шарттармен толық көлемде көрсетіледі.

3.4. Орындаушы Тапсырыс беруші туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғана ашуға құқылы.

Тұтынушының құқықтары:

3.5. Орындаушыдан осы Ұсыныстың шарттарына сәйкес Қызметтерді көрсетуді талап ету.

3.6. Олардың веб-сайттарында Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ұсыныстың шарттарына қайшы келмейтін кез келген мазмұнды орналастыру.

3.7. Мердігер ұсынған ресурстарды өз қалауыңыз бойынша және өз жауапкершілігіңіз бойынша пайдаланыңыз.

3.8. Кез келген себеппен Оферта тоқтатылған кезде (Тапсырыс берушінің жеке өтініші бойынша) пайдаланылмаған қаражатты қайтаруды талап етіңіз.

4. Есеп айырысу тәртібі

 4.1. Шарт-жария ұсынысты қабылдау веб-сайтта көрсетілген тарифтерге сәйкес тапсырыс берілген қызметтерді алдын ала төлеу арқылы жүзеге асырылады.

4.2. Қызметтердің құны мен төлеу тәртібі Орындаушының веб-сайтында көрсетілген.

4.3. Осы Ұсыныс бойынша барлық төлемдер қазақстандық теңгемен жүзеге асырылады.

4.4. Тапсырыс берушінің төлем бойынша өз міндеттемелерін орындау сәті Орындаушының шотына ақшалай қаражаттың түскен күні болып табылады.

4.5. Тапсырыс берушінің төлем құжаттарын өңдеу кезінде Орындаушы шот-фактурада көрсеткен немесе Тапсырыс берушінің назарына басқа жолмен жеткізілген жеке сәйкестендіргішке сілтеме міндетті болып табылады.

4.6. Ақылы қызметтер немесе олардың бір бөлігі Офертаның кез келген кезеңінде көрсетілмесе, Тапсырыс беруші Орындаушыға Оферта шарттарын бұзғаны туралы екі жақты Анықтама дайындайды және жібереді. Актіде Тапсырыс беруші осы Оферта шарттарына сәйкес Орындаушының қызметтерін пайдаланбаған уақыт кезеңін көрсете отырып, Тапсырыс берушінің қызметтерді көрсетілмеген немесе тиісінше көрсетілмеген деп санауының себептерін көрсету керек. Осы Акті Оферта шарттары бұзылған айдың соңынан бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей тапсырыс берушіге тапсырыс хатпен жасалуы және жіберілуі тиіс. Орындаушы алған күннен бастап бес күн ішінде Актіге қол қоюға немесе Тапсырыс берушіге дәлелді бас тартуды жіберуге міндетті. Тапсырыс беруші Мердігердің қызметтерін пайдалану мүмкін еместігі туралы Орындаушыны қанағаттандыратын дәлелдер келтірген жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіден Оферта жасалған кезден бастап пайдаланған қызметтерге ақы төлеу сомасын шегеріп, Тапсырыс берушіден алынған қаражатты қайтарады.

4.6. Осы Қоғамдық ұсыныс шарты бойынша шот-фактуралар мен шот-фактуралар Тапсырыс берушіге тапсырыс хатпен жіберіледі немесе Орындаушының кеңсесінде Тапсырыс берушінің өкіліне беріледі.

4.7. Орындаушы осы Оферта шеңберінде көрсетілетін қызметтерге қосымшаларда көрсетілген тарифтерді, сондай-ақ қызметтерді көрсету шарттарын біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Орындаушы бұл туралы Мердігердің веб-сайтында хабарлама жариялау арқылы Тапсырыс берушіге бағаның өзгеруі туралы хабарлайды. Тарифтер өзгерген жағдайда жаңа тарифтер бойынша бұрын жасалған төлем қайта есептелмейді.

4.8. Тапсырыс беруші өзі жасаған төлемдердің дұрыстығына жауапты. Мердігердің банктік деректемелерін өзгерткен кезде, жаңа деректемелер Орындаушының веб-сайтында жарияланған сәттен бастап, Тапсырыс беруші ескірген деректемелерді пайдалана отырып жүргізілген төлемдер үшін дербес жауапты болады.

5. Тараптардың жауапкершілігі

 5.1. Тапсырыс беруші осы Оферта бойынша қызметтерге ақы төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін бұзған жағдайда, Орындаушы төлемдер алынғанға дейін, ал егер кешіктіру шот-фактураны алған күннен бастап 20 күннен асса, тиісті қызметтерді көрсетуді тоқтатуға құқылы. , Мердігер шарттық қатынастарды біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Бұл ретте Тапсырыс беруші Оферта тоқтатылған күні қалыптасқан берешекті өтеуден босатылмайды.

5.2. Мердігер Орындаушының ақылға қонымды бақылауынан тыс себептерге байланысты тікелей немесе жанама түрде орын алған жұмыстың кешігулері мен үзілістері үшін Тапсырыс берушінің алдында жауап бермейді.

5.3. Орындаушы қызметтерді көрсету үшін қажетті қызметтердің сапасына жауапты емес, егер оларды үшінші тұлғалар ұйымдастырса.

5.4. Орындаушы Тапсырыс берушінің осы Оферта шеңберінде оған ұсынатын ресурстарда орналастырған ақпараттық мазмұнына бақылау жасамайды және оның дұрыстығы мен заңдылығы үшін жауап бермейді.

5.5. Тапсырыс беруші өзі орналастырған ақпараттың қолданыстағы заңнамаға сәйкестігіне толық жауап береді. Тапсырыс берушінің көрсетілген қызметтерді пайдалана отырып, кез келген ақпаратты орналастыру (тарату) фактісі бойынша үшінші тұлғадан заңнаманы немесе Оферта шарттарын бұзу туралы негізделген талаптарды алған жағдайда, Орындаушы ұсынуды тоқтата тұруға құқылы. даулар белгіленген тәртіппен шешілгенге дейін Тапсырыс берушіге тиісті қызметтерді көрсету. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші тек нақты көрсетілген қызметтер үшін ақы төлейді.

5.6. Тапсырыс беруші Интернет арқылы өзі жіберген ақпараттың мазмұнына, оның сенімділігіне және оны таратудың заңдылығына жеке жауап береді.

5.7. Тапсырыс беруші Орындаушы көрсететін қызметтерді пайдалана отырып, өз әрекеттерімен азаматтардың, заңды тұлғалардың, мемлекеттің жеке басына немесе мүлкіне және қоғамның моральдық принциптеріне келтірілген зиян үшін дербес жауапты болады.

5.8. Егер Тараптардың бірі осы Ұсыныстың кез келген ережесін орындамаса, даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Егер даулар мен келіспеушіліктерді өзара келісімдер негізінде шешу мүмкін болмаса, онда олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге ​​жатады.

6. Тараптардың мүліктік жауапкершілігі

6.1. Осы Оферта бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. Сонымен бірге:

6.1.1. Тараптар үшінші тұлғалардың шығындары және/немесе залалдары үшін өзара жауапкершілік көтермейді.

6.1.2. Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың алдында өндірістен, бизнестен, жоғалған пайдадан, басқа жанама/жанама залалдар үшін жауапкершілік көтермейді, мұндай Тарап белгілі бір жағдайда басқа Тарапқа осындай залал келтіру мүмкіндігін болжай алатынына немесе болмайтынына қарамастан;

6.1.3. Осы Оферта бойынша Орындаушының жалпы жауапкершілігі Тапсырыс берушіге залал келтірілген кезде Қызметтерді көрсеткені үшін нақты төлеген сомадан аспайтын сомада тікелей дәлелденген залалды Тапсырыс берушіге өтеумен шектеледі.

7. Шарттың мерзімі және оны бұзу тәртібі

 7.1. Оферта шарттары веб-сайтта тіркелген және осы Офертада белгіленген құқық иесінің қызметтерін пайдаланған сәттен бастап күшіне енеді.

7.3. Осы Офертаға сәйкес Қызметтерді көрсету мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Тапсырыс берушіге Орындаушының қызметтерін пайдаланудың толық айлары үшін төлем, оның ішінде қызмет тоқтатылған айды, сондай-ақ шегерілген соманы шегеріп қайтарады. Тапсырыс беруші тиісті қаржылық құжаттарды ұсынған кезде Орындаушының Тапсырыс берушіге қызмет көрсетуге арналған расталған шығындары.

7.4. Тапсырыс беруші есеп айырысуларды салыстыру актісіне екі жақты қол қою арқылы жеке өтініші негізінде Орындаушының Қызметтерінен бас тартуға құқылы.

7.5. Осы Оферта мәтінінде реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

Публичная Оферта - Договор

на информационно-технические услуги в сети интернет на сайте https://timesavingmachine.kz, https://tsm-bz.kz

В соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, безусловным принятием (акцептом) условий настоящего договора (публичная оферта), далее по тексту «оферта», считается регистрация пользователя на сайте и/или оплата заказчиком услуг и получение соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает информационно-технические услуги в сети интернет, далее по тексту «услуги», любому Юридическому и/или Физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик»

Термины и ключевые слова, применяемые в настоящей оферте:

 • сайт в сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет») по доменным именам и/или по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»;
 • страница сайта в сети «Интернет» (далее также - интернет-страница) - часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети «Интернет»;
 • доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»;
 • сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему;
 • правовой статус владелец сайта в сети «Интернет» - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком сайте - Правообладатель, при этом:
 • доступ к информации - возможность получения информации и ее использования,
 • конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя,
 • предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц,
 • распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц,
 • обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
 • правовой статус оператор обработки персональных данных - лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, в результате функционирования сайта в сети «Интернет», и при обязательном согласии собственника персональных данных, при этом:
 • персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных),
 • обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
 • автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники,
 • распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц,
 • предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц,
 • блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных),
 • уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных,
 • обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
 • базы данных - представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ), в том числе путем их распространения на сайте в сети «Интернет», либо сформированные в процессе создания, работы сайта в сети «Интернет»;
 • информационная система персональных данных - представленная в объективной форме совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств, в том числе сформированные в процессе создания и/или работы сайта в сети «Интернет»;
 • личный кабинет – раздел сайта, содержащий информацию о Пользователе и его активности. Доступ к Личному кабинету осуществляется посредством уникальных идентификационных данных – логина, соответствующего контактному адресу электронной почты Пользователя и паролю – изначально генерируемому Правообладателем и доступному для дальнейшего изменения Пользователем по собственному усмотрению;
 • посетитель – пользователь, осуществляющий доступ к Сайту посредством сети Интернет;
 • аккаунт (профиль) пользователя - учетная запись Пользователя, создаваемая в момент регистрации на сайте, позволяющая идентифицировать (авторизовать) каждого Пользователя посредством реквизитов доступа (логина и пароля). В рамках настоящего Соглашения равнозначным созданию учетной записи (личного кабинета), своего аккаунта, считается формирование заявки на получение услуг;
 • контент - информация, размещенная на Сайте, включая: рекламу, тексты, комментарии, анонсы, фото и/или видео материалы, элементы дизайна, иллюстрации, скрипты, программы для ЭВМ;
 • материалы - пользовательский контент, который размещается Пользователем для заказа услуг посредством функционала Сервиса.
 • канал связи - электронная почта с указанными в настоящем Соглашении контактными адресами; 
 • услуга предоставления доступа - предоставление возможности Пользователю воспользоваться Сервисом;
 • услуга - услуги по доставке Отправлений, в том числе все дополнительные услуги, возникшие в процессе доставки Отправления, такие как страховка, переадресация, повторная доставка, доставка лично в руки, доставка с возвратом, доставка в выходные дни, доставка с уведомлением о вручении, возврат и утилизация отправлений, а также оплата отправления получателем (услуга бесплатная, но если получатель отказывается оплатить отправление, то расходы по доставке такого отправления оплачивает Заказчик), а также иные подобные действия, хоть и не поименованные в настоящем Соглашении но по которым Стороны достигли отдельных соглашений между собой;
 • страховка – опция «страховка», выбранная Заказчиком в момент размещения Заказа и подтвержденная опцией «Согласен» в электронном сервисе. Подтвердив опцию «Согласен», Заказчик выражает согласие с правилами и тарифами страхования Отправления;
 • объявленная ценность – стоимость Отправления, указанная Заказчиком при страховании Отправления.

1. Общие положения

Под информационно-техническими услугами понимаются:

1.1. Правообладатель, являясь владельцем исключительных имущественных и иных прав на Web-сайт «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz», предоставляет Пользователям возможность использовать Сайт, который представляет собой совокупность информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет (далее также - платформа, сайт Исполнителя)

1.2. Через Сайт Администрация на срок, в течение которого, Сайт и Личный кабинет остается доступным Пользователю предоставляет электронную интернет-платформу для получения Пользователем доступа к Сервису. При этом: 

- пользователям предоставляется безвозмездная простая (неисключительная) лицензия на использование Сервиса и его программных средств по их прямому назначению – заказ услуг по доставке грузов и отправлений Заказчика адресатам, указанным Заказчиком, в том числе в режиме «онлайн», на условиях и в порядке определяемых настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления доступа к Личному кабинету и использования его явных функций.

1.3. В случае возникновения разногласий между условиями транспортной накладной, счета-договора, заявки, другого аналогичного документа и условиями настоящей публичной оферты, приоритетом пользуются условия настоящей публичной оферты.

1.4. При акцепте/принятии Заказчиком условий настоящей оферты, Заказчик подтверждает:

а) свое безусловное согласие с настоящим Соглашением, а также с тем, что между Сторонами полностью согласованы все существенные условия оказания услуг;

б) что знаком и согласен с тарифами и условиями оказания услуг, опубликованными на официальном сайте ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис) (в том числе со стоимостью услуг и сроками его доставки, и пр.);

в) что достоверно и точно указал в Заказе содержимое, адрес приема/доставки Отправления, объемный вес Отправления, тип и категорию Отправления и уведомлен о том, что на основании сведений, указанных в Заказе, будет сформирована накладная на Отправление;

г) что готов передать курьеру Оператора Отправление, указанное в Заказе;

д) Отправление не содержит запрещенных для перевозки грузов.

1.5. Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке вносить в настоящее Соглашение изменения и дополнения, в том числе, но не ограничиваясь ими: изменять функционал платформы, вводить и отменять оплату за использование Сайта, вводить/отменять, изменять оплату за предоставление доступа ко всем или некоторым сервисам Сайта, передавать полностью или частично на временной или постоянной основе права Правообладателя третьим лицам, и др., - без предварительного уведомления Пользователя и/или получения одобрения с его Стороны. 

1.5.1. Администрация Сайта вправе по своему усмотрению уведомлять Пользователей о дополнении и/или изменении настоящего Соглашения способом, который Администрация Сайта сочтет наиболее приемлемым. 

1.5.2. Использование Сайта, предлагаемых на нем материалов и сервисов в каждый момент времени означает безусловное принятие Пользователем всех условий настоящего Соглашения и его составных частей. В случае несогласия Пользователя с текущей редакцией Пользовательского соглашения полностью или частично, он должен незамедлительно запросить Администрацию Сайта об удалении его Учетной записи и прекратить использование Сайта до момента удаления его Учетной записи.

1.6. Каждая Сторона гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и документами для выполнения обязанностей по настоящему Соглашению и подтверждает, что исполнение настоящего Соглашения не повлечет за собой нарушение каких-либо договоров с ее участием, нормативных актов обязательных для соответствующей Стороны. Каждая Сторона также подтверждает, что наделена для подписания и исполнения настоящего Соглашения надлежащими полномочиями, полностью дееспособны и никаких дополнительных разрешений, и согласований для подписания и исполнения настоящего Соглашения им не требуется.

1.7. При регистрации одно лицо может создать только одну учетную запись Пользователя. Запрещается создание одним лицом нескольких учетных записей, создание учетной записи на несуществующих лиц либо использование для регистрации учетной записи персональных данных других лиц без их согласия. При нарушении Пользователем любого из требований, установленных настоящим пунктом Соглашения, Администрация Сайта вправе без предварительных уведомлений или предупреждений блокировать или удалять все учетные записи, зарегистрированные виновным Пользователем.

1.8. Пользователь, распространивший информацию в любом ее виде, в том числе, в виде текста, графических изображений, фото или видео изображений, гарантирует, что он является надлежащим правообладателем в отношении данной информации, а если это не так, то такой Пользователь обязуется соблюдать правила цитирования, указывая источник распространяемой информации, а распространение такой информации не нарушает никаких личных и/или имущественных прав третьих лиц.

1.8.1. Размещая на Сайте какие-либо охраняемые материалы от своего имени, обладателем исключительных прав на которые является он сам (а), Пользователь дает свое согласие на безвозмездное использование таких материалов Администрацией Сайта сроком на 75 лет, в том числе в коммерческих целях, включая доведение таких материалов до всеобщего сведения с использованием Сайта, иных интернет-ресурсов, принадлежащих Администрации Сайта, воспроизводить материалы и входящие в их состав произведения в неограниченном количестве экземпляров в любой материальной форме, включая (но не ограничиваясь этим) звуко-, видеозапись, запись произведения на электронном носителе, в памяти ЭВМ, распространять экземпляры материалов и входящих в их состав произведений, публично демонстрировать или исполнять экземпляры материалов и входящих в их состав произведений, сообщать материалы и произведения в эфир, по кабелю, переводить или иным способом перерабатывать материалы. В случае, если Пользователь не желает давать Администрации Сайта согласие на использование размещаемых им материалов на указанных условиях и вышеуказанными способами, он (а) обязан (-на) обязан (а) уведомить об этом Администрацию Сайта. 

1.8.2. Учитывая специфику объектов авторских прав, для возникновения прав на которые не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей, принимая также во внимание особенности использования произведений в сети Интернет, при оценке соблюдения Пользователем исключительных прав третьих лиц Администрация Сайта исходит из презумпции добросовестности Пользователя, соблюдения им прав третьих лиц и неукоснительного следования всем положениям настоящего Соглашения. 

1.8.3. Администрация уведомляет Пользователя, что законодательством не установлена обязанность лица, предоставляющего сервис в сети Интернет осуществлять мониторинг информации, которую пользователи загружают на сервис в сети Интернет, а также активный поиск фактов или последствий, указывающих на нелегальную деятельность, в том числе нарушение авторских и исключительных прав на интеллектуальную деятельность. В связи с этим, Пользователь считается уведомленным о том, что он самостоятельно несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав при загрузке пользовательского контента (Материалов) на Сервис.

1.8.4. В случае выявления нарушения интеллектуальных прав третьих лиц в результате размещения Пользователем каких-либо материалов на Сайте, ответственность за такое нарушение несет Пользователь. В случае, если предполагаемое нарушение интеллектуальных прав третьих лиц выявлено Администрацией Сайта, в том числе по жалобе действительного правообладателя или его законного представителя, Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя блокировать или удалять с Сайта материалы, размещение и использование которых может нарушать права третьих лиц.

1.8.5. Учитывая, что нарушение Пользователем авторских прав в результате размещения Пользователем материалов на Сайте является существенным нарушением настоящего Соглашения, Администрация Сайта вправе приостановить действие, блокировать или удалить учетную запись Пользователя, совершившего такое нарушение.

1.9. Сервисы Сайта предоставляются на возмездной (платной) основе, по основаниям и в порядке предусмотренном настоящим Соглашением.

1.9.1. Администрация Сайта, вправе в любой момент изменить порядок и условия предоставления сервисов Сайта, а также изменить их состав (полностью, либо в части как в сторону ограничения так и в сторону расширения), равно как и прекратить предоставление таких сервисов (в полном объеме и/или частично), без объяснения причин такого прекращения. 

1.10. Администрация Сайта, вправе в любой момент установить правила согласно которым предоставление транзакционных сервисов Сайта, могут предоставляться при идентификации личности Пользователя, и/или указанного им банковского счета.

1.11. При использовании сервисов Сайта, строго запрещается:

- использование слов, выражений, изображений, аудио- и видеоматериалов, противоречащих нормам гуманности, морали и нравственности, деловой этики, в т.ч. использование бранных слов или выражений, оскорблений в адрес Пользователей, Администрации Сайта, третьих лиц, распространение угроз жизни, здоровью людей или животных, использование слов, текстовых, изобразительных, аудио- и видеоматериалов дискриминационного, унизительного, оскорбительного, непристойного или порнографического характера, направленных на унижение человеческого достоинства, разжигание ненависти или вражды, причинение Пользователям или иным лицам нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации равно как и репутации товарных знаков и брендов Администрации Сайта или третьих лиц;

- несогласованное с Администрацией Сайта размещение и распространение материалов рекламного характера, направленных на продвижение товаров, работ, услуг, средств индивидуализации третьих лиц.

1.12. Гарантии и ограничения ответственности сторон:

1.12.1. Правообладатель оказывает Пользователю услугу надлежащего качества, то есть пригодную для использования в соответствии с целями для которых приобретается данная услуга, то есть соответствующей обычно предъявляемым требованиям и пригодной для целей, для которых услуга такого рода обычно используется. 

1.12.2. Стороны настоящим признают, что материалы и услуги Правообладателем предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий. Правообладатель не гарантирует точности и полноты материалов, программ и услуг.  

1.12.3. За сбои в работе провайдера, хостинга, - Правообладатель ответственности не несет.

1.12.4. На Сайте могут содержать ссылки на сайты и прочие информационные ресурсы третьих лиц в сети Интернет, размещенные исключительно для удобства Пользователей. Администрация Сайта не заявляет о своем одобрении и не дает никаких оценок сайтов третьих лиц или информации, содержащейся на данных сайтах, а также возможных результатов их использования, равно как не проверяет достоверность и актуальность указанной информации. Ответственность за использование сайтов третьих лиц целиком ложится на Пользователя.

1.12.4.1. Администрация Сайта не несет ответственности за технические сбои на Сайте, за временное отсутствие доступа к Сайту, размещенным на нем материалам, если это вызвано плановыми или внеплановыми техническими и профилактическими работами, техническими сбоями в работе интернет-провайдеров, компьютерных сетей, серверов и программного обеспечения, а также противоправными действиями третьих лиц и действиями самого Пользователя и/или форс-мажорными обстоятельствами.

1.12.5. Пользователь гарантирует, что будет использовать интернет-сервис «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz» только способами и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

1.12.6. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Правообладателя.

1.12.7. Правообладатель выполняя функции администрации Сайта оставляет за собой право осуществлять контроль над соблюдением Пользователем правил, установленных настоящим Соглашением, включая помимо прочего право осуществлять модерацию и/или премодерацию размещенных и/или размещаемых Пользователем материалов. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безусловно соглашается с тем, что все разделы и сервисы Сайта, в т.ч. сообщения между двумя Пользователями, не являются приватными, не предназначены для сугубо личного, конфиденциального использования, и во всякое время доступны для мониторинга и модерирования Администрацией Сайта. Размещая любую информацию с использованием сервисов Сайта, Пользователь соглашается, что она может быть в любое время проверена Администрацией Сайта на предмет ее соответствия настоящему Соглашению с применением Администрацией мер к виновному Пользователю в случае выявления в его действиях признаков нарушений настоящего Соглашения. Пользователь осознает и безоговорочно принимает, что мониторинг и модерирование Администрацией размещаемой им на Сайте информации, в т.ч. сообщений другим Пользователям, ни при каких условиях не могут рассматриваться как вмешательство в частную переписку или в личную жизнь Пользователя.

1.12.8. В случае выявления Администрацией Сайта нарушения Пользователем действующего законодательства, прав третьих лиц и/или правил использования Сайта, установленных настоящим Соглашением, либо в случае поступления жалобы другого Пользователя или третьего лица о нарушении Пользователем действующего законодательства, прав третьих лиц и/или правил использования Сайта, Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления запретить размещение материалов на Сайте виновным Пользователем, блокировать, удалять материалы, нарушающие действующее законодательство, права третьих лиц, правила использования Сайта, установленные настоящим Соглашением, равно как и по своему усмотрению блокировать или удалять учетную запись Пользователя. Администрация Сайта вправе отказать в повторной регистрации на Сайте учетной записи Пользователя, чья учетная запись ранее была блокирована или удалена за нарушение законодательства, прав третьих лиц или правил использования Сайта, установленных настоящим Соглашением (его соответствующей редакцией на дату совершения нарушения).

1.12.9. В рамках, установленных законодательством, ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис), его дочерние компании или лицензиары, а также третьи лица, упомянутые на веб-сайте «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz», ни при каких обстоятельствах не несут ответственность за любые случайные, косвенные, штрафные и последующие убытки, потерю прибыли или ущерб, возникшие вследствие потери данных или приостановки деятельности в связи с использованием или невозможностью использовать веб-сайта «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz» или системы, услуги, контент или информацию «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz», на основании гарантии, контракта, правонарушения, деликта или иных правовых основаниях и независимо от того, было ли известно ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис) о возможности такого ущерба. Без ущерба вышеизложенному, в рамках, установленных законодательством, Заказчик соглашается, что совокупная ответственность ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис) за любой ущерб (прямой или иной) или убытки, независимо от характера иска или требования, будь то на основании контракта, правонарушения или иным образом, не превышает 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге.

1.12.10. Данные веб-сайта «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz», либо веб-страницы данного Сайта, могут содержать непреднамеренные неточности или опечатки. В случае их обнаружения они могут быть исправлены по усмотрению ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис). Информация на данных веб-страницах регулярно обновляется, но неточности могут оставаться или возникать, если изменения произошли в период между обновлениями. 

1.12.11. Исключительные права на дизайн, HTML-код, программный код веб-сайта «timesavingmachine.kz/tsm-bz.kz», использование системы управления сайта в сети «Интернет» а также доступы к ней (сервера), административная панель, права на использование доменного имени сайта в сети «Интернет» и хостинга – принадлежат Правообладателю - ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис).

1.12.12. В случае отказа Заказчика (Получателя) от оплаты оказанных услуг, в полном или частичном объеме, - Правообладатель - ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж  Трейд Сервис), вправе на основании п.2 ст. 649 ГК РК, удержать отправление в обеспечение причитающихся провозной платы и других платежей по перевозке, с возложением на Заказчика обязанности по возмещению расходов по хранению отправления в полном объеме, при следующих базовых условиях такого хранения: если груз хранится на территории РФ/РК, то 175 тенге за 1 кг. в сутки, но не менее чем 6825 тенге в сутки; если груз храниться за территорией РФ/РК, то 525 тенге за 1 кг. в сутки, но не менее чем, 15750 тенге в сутки. Хранение может осуществляться как силами и на территории самого Исполнителя, так и с привлечением любых третьих лиц.

1.12.13. Принятие условий настоящего Соглашения, означает принятие в том числе и следующих основных обязательств: 

- Пользователь обязан предоставлять верную, точную, актуальную и полную информацию о себе, какие может потребовать Администрация Сайта, 

- Пользователь обязан вести учет и без промедления вносить изменения во все данные, чтобы информация всегда была верной, точной, актуальной и полной,

- Пользователь предоставляет Администрации Сайта безвозвратную, бессрочную, глобальную, безвозмездную, сублицензируемую (в несколько уровней) лицензию на воспроизведение и использование всей информации, предоставленной Пользователем, на основании и в порядке, а также для целей определенных в настоящем Соглашении, а равно на осуществление авторских прав, прав на распространение информации и на базу данных, какие у Пользователя могут быть в отношении таких материалов или данных на любых носителях информации, независимо от того, известны они в настоящее время или нет,

- Пользователь, дает обязательство, что использование им сервисов Сайта не будет: 

 1. связано с предоставлением ложной информации, мошенническими действиями, либо иным образом способствовать осуществлению других видов незаконной деятельности;
 2. нарушать какие-либо авторские права, право на патент, на товарные знаки, на коммерческие тайны или другое имущественное право, либо права на публичное использование и на охрану сферы личной жизни, либо другие законные права третьего лица, либо иным образом поощрять или подстрекать к их ущемлению или нарушению;
 3. включать в себя какие-либо компьютерные вирусы или другие разрушающие устройства и коды, которые имеют своими последствиями повреждение, вмешательство, перехват или принудительное отчуждение какого-либо программного обеспечения или аппаратного комплекса, данных или личных сведений.

- Пользователь, дает обязательство, что возместит Администрации Сайта, ее сотрудникам, агентам и представителям в полном объеме все без исключения убытки, требования и обязательства (включая расходы на юридическое обеспечение), которые могут возникнуть в результате предоставления или размещения им материалов или их удаления, использования таким Пользователем сервисами Сайта или нарушения таким Пользователем настоящего Соглашения. Также Пользователь, дает обязательство, что Администрация Сайта, ее сотрудники, агенты и представители освобождаются от ответственности перед третьими лицами, в полном объеме, за действия, указанные в данном пункте и совершенные Пользователем.  

1.12.14. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к подбору) выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем.

1.12.15. Правоотношения, возникающие между Сторонами в результате исполнения данного Соглашения не являются трудовыми или служебными.

1.12.16. Администрация Сайта не является непосредственным перевозчиком Отправления, и в данной части выступает лишь как агент, уполномоченный Заказчиком/Отправителем на заключение соответствующих договоров с транспортными компаниями (Операторами) на перевозку/доставку Отправления, в виду чего ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис) не несет ответственность предусмотренную для перевозчика на время перевозки Отправления, в том числе по сохранности Отправления, такую ответственность в полном объеме несет конкретная транспортная компания/Оператор. Размер материальной ответственности ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис)в любом случае не может превышать размер его агентского вознаграждения.

1.12.17. ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис) в любом случае не может нести ответственность, в том числе любые виды материальной ответственности за действия или события, на которые оно не может влиять, предусмотреть, или которые находятся за пределами его компетенции, в том числе, за задержку согласованных сроков доставки Отправления, по следующим причинам:

- срок таможенного досмотра и оформления,

- отказ Получателя от оплаты пошлин в стране получения,

- технические и технологические поломки, транспорта и обслуживающего оборудования,

- разделения отправления на несколько частей,

- перенос сроков забора отправления, Заказчиком/Отправителем,

- отправка в другой город или в другую страну, в том числе по причине неверного оформления Заказчиком/Отправителем транспортной накладной,

- потеря отправления на складе (на время розыска отправления),

- расхождение заявленного отправления по весу, фактическому весу, из-за чего в транспорте нет свободного места,

- выявление факта, что груз содержит запрещенные или опасные элементы для отправки,

- требуется уточнение ввозных и таможенных документов, - задержка сроков доставки на время уточнения документов,

- Заказчик/Отправитель не был на связи или не был на адресе в момент забора, перенос не оказался доступным или возможным, 

- изменение тарифа и срока доставки в связи с расхождение заявленного отправления по весу, фактическому весу, объему, габаритам, условиям перевозки,

- маркировка или упаковка не соответствует необходимым требованиям, в виду чего невозможен забор отправления,

- оформление отправления требует наличие доверенности, спец. пропуска, или иной документ, о котором Заказчик/Отправитель не предупредил – задержка на срок подготовки необходимого документа,

- международные, и/или государственные/официальные праздники в каждой конкретной стране, или области, – задержка на срок таких праздников,

- Заказчик/Отправитель указал не верный адрес забора/доставки отправления,

- Заказчик/Отправитель является ненадлежащим отправителем (отправка отправления данным лицом запрещена либо требуется оформление специального статуса/разрешения),

- для погрузки/выгрузки отправления требуется специальное оборудование и/или наличие доп.персонала,

- если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые не зависят от воли Сторон, а именно: землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы, военные действия, массовые забастовки, массовые заболевания (эпидемии), гражданские волнения (бунты, восстания), а так же действий государственных органов запретительного и/или ограничительного характера.

Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на возможность исполнения обязательства в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Если указанные обстоятельства привели к увеличению стоимости услуг – то Заказчик обязуется оплатить эти дополнительные расходы в полном объеме.

Если указанные обстоятельства привели к отказу от доставки – Заказчик обязуется выплатить ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис) все фактически понесенные последним расходы по выполнению поручения Заказчика.

1.12.18. Заказчик/Отправитель несет полную ответственность за достоверность указания назначения отправления: «для личных, частных нужд», «для коммерческого использования» и т.д. В случае если в результате проверочных мероприятий государственными и/или контролирующими органами (таможенными, налоговыми и т.д.) станет известно, что указанное назначение не соответствует действительности, то Исполнитель/партнеры Исполнителя не несут ответственность за невозможность исполнения доставки/отправления, его возврат Отправителю/Заказчику, его вручение Получателю, его утилизацию, также Заказчик/отправитель обязуется в полном объеме оплатить все возможные дополнительные расходы Исполнителя/партнеров Исполнителя, в том числе связанные с выплатой/доплатой таможенных пошлин и сборов, налоговых платежей и сборов, штрафных санкций наложенных государственными и контрольными организациями. 

1.12.18.1. Заказчик/Отправитель несет полную ответственность за достоверность информации указанной при оформлении отправления, а также за полноту и достоверность предоставляемых сопроводительных документов. В случае нарушения указанной обязанности и при использовании Исполнителя/партнеров Исполнителя: их наименований, адресов, для оформления отправления в качестве отправителей и/или получателей груза/отправления, Исполнитель вправе в одностороннем порядке взыскать с Заказчика/Отправителя штраф в размере: от 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) до 5 600 000 (пяти миллионов шестиста тысяч) тенге за каждый факт такого нарушения.

1.12.18.2. Заказчик/Отправитель несет полную ответственность за достоверность информации указанной при оформлении отправления, а также за полноту и достоверность предоставляемых сопроводительных документов. В случае нарушения указанной обязанности и при установлении иных параметров и характеристик груза/отправления, в том числе: его большей стоимости, размеров и веса, художественной и культурной ценности, потребительских качеств и свойств и т.д., Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заявки на доставку указанного отправления/груза, с взиманием с Заказчика/Отправителя всех расходов связанных с таким отказом, потребовать от Заказчика/Отправителя оплатить/доплатить все необходимые пошлины, платежи и сборы, удерживать отправление/груз до покрытия Заказчиком/Отправителем всех дополнительных расходов связанных с выполнением такой доставки, с взысканием оплаты за хранение по тарифам и условиям, предусмотренным настоящим Соглашением.

1.12.18.3. В случае утилизации груза/отправления, в том числе по требованиям контролирующих органов и государственных служб (таможня, налоговые органы, и т.д.), технические характеристики, стоимость отправления/груза определяются согласно информации указанной транспортных документах: например, накладная, и таможенных документах, например, таможенной декларации.

1.12.19. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, отдельной заявке, если такое неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после принятия к отправке груза/отправления в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые не зависят от воли Сторон, а именно: землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы, военные действия, массовые забастовки, массовые заболевания (эпидемии), гражданские волнения (бунты, восстания), а также действий государственных органов запретительного и/или ограничительного характера, в результате которых любая из Сторон не сможет продолжать выполнять свои обязательства.

Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на возможность исполнения обязательства в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Исполнитель обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня когда ему стало известно о наличии форс-мажорного обстоятельства, уведомить о нем Заказчика/Отправителя.

1.12.20. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, отдельной заявке, если такое неисполнение обязательств явилось следствием ситуации, когда груз/отправление были отправлены за пределы РФ/РК, но по причине не зависящей от Исполнителя/партнера Исполнителя не были получены Получателем и они были подвергнуты процедуре реэкспорта и/или реимпорта в РФ/РК, иным подобным таможенным процедурам, но в связи с особенностями отправления/груза (лекарственные препараты, алкогольная продукция и т.д.), не могут быть получены Исполнителем/партнером Исполнителя, в том числе в виду отсутствия специальной лицензии, иного специального разрешения. При этом, Заказчик/Отправитель обязан в полном объеме оплатить Исполнителю стоимость обратной доставки груза/отправления, его утилизации, хранения, иных расходов связанных с такими процедурами. 

1.13. Настоящее Соглашение подчиняется действующему законодательству Республики Казахстан, и прежде всего, нормам главы 23 Гражданского кодекса РК, и общим положениям об обязательствах (статьи 395, 396,397 ГК РК) поскольку иное не вытекает из содержания или характера отдельных положений настоящего Соглашения, а также допуская применение к некоторым отдельным положениям Соглашения, специальных норм действующего законодательства Российской Федерации, и прежде всего: 

- Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года № 156-XIII
О транспорте в Республике Казахстан,

- Правил предоставления услуг экспедитора утвержденных Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 июля 2004 года № 296-I. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 26 августа 2004 года № 3037,

а в части, не урегулированной специальными законами, на отношения, возникающие из договоров, заключенных Заказчиком исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, распространяется Закон РК от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав потребителей»,

- Закона РК от 21.05.2013 № 94-V «О персональных данных и их защите», 

- Закон РК от 24.10.2015 № 418-V «Об информатизации»,

А также внутренними документами ТОО «Concierge Trade Service» (Консьерж Трейд Сервис): правилами и условиями оказания отдельных видов услуг, тарифами. 

Настоящее Соглашение составлено с учетом положений действующего международного законодательства в сфере электронной коммерции и торговли, и прежде всего, нормам: 

- Декларации ВТО о глобальной электронной коммерции (Женева, 1998 год) (Declaration on Global Electronic Commerce), 

- Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 № 24 «Об утверждении Правил регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности», 

- Закона ЕС о защите прав потребителей (Consumer Rights Directive), 

- Обновленного Регламента ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. (GDPR — General Data Protection Regulation),

- Правила «Incoterms 2010».

1.13.2. Стороны согласились считать положения законодательства Республики Казахстан, действующие на момент заключения настоящего Соглашения, применимым правом к правоотношениям возникающим, прекращающимся и изменяющимся в рамках данного Соглашения. 

1.13.3. Администрация Сайта вправе изменить порядок и условия применения отдельных норм правового регулирования к правоотношениям возникающим в рамках данного Соглашения, ввиду требований специального внутреннего законодательства РК.

1.14. Действие положений и норм настоящей оферты не ограничены в пространстве. 

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика

Обязанности Исполнителя:

2.1. Оказать Заказчику оплаченные услуги в полном объеме в согласованные Сторонами сроки.

2.2. В случае возникновения перерыва в предоставлении оплаченных услуг принимать все возможные меры для устранения причин перерыва и возобновления предоставления услуг.

2.3. Вести учет потребляемых услуг и своевременно выставлять Заказчику счета.

2.4. Публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Заказчиков и изменением тарифов на оплату, на сайте Исполнителя, а также рассылать их на электронную почту Заказчика.

2.5. Сохранять конфиденциальность информации Абонента, полученной от него при регистрации, а также содержания частных сообщений электронной почты за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

2.6. Своевременно предоставлять Заказчику отчетные документы о выполненных работах (услугах) и полученных платежах.

Обязанности Заказчика:

2.7. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

2.8. Указывать достоверную информацию о себе, при акцепте настоящей оферты, и далее поддерживать ее в актуальном состоянии.

 • для Абонентов являющихся физическими лицами:

- фамилия;

- имя;

- отчество;

- место жительства;

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность;

 • для Абонентов являющихся юридическими лицами:

- наименование юридического лица;

- Ф.И.О. первого руководителя организации;

- реквизиты;

- адрес местонахождения (почтовый адрес);

2.9. В течении 7 (семи) дней предоставить Исполнителю копии документов подтверждающих информацию по п. 2.8.

2.10. Выполнять условия настоящей оферты, правил публикуемых на сайте Исполнителя и соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан.

2.11. В случае возникновения технических проблем незамедлительно сообщать об этом Исполнителю (с процедурой приема сообщений о технических проблемах Заказчик может и должен ознакомиться при принятии настоящей Оферты.

2.12. Использовать услуги Исполнителя только в соответствии с законодательством Республики Казахстан и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей Стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.

2.13. Заказчик обязуется не использовать предоставленные услуги для:

- массовых рассылок (почтовых, массового размещения ссылок и т.п.) сообщений рекламного характера (СПАМ);

- сканирования портов других серверов подключенных к сети Интернет;

- генерации направленного избыточного трафика ведущего к отказу других серверов, подключенных к сети Интернет.

2.14. Регулярно знакомиться с официальной информацией, связанной с обслуживанием Заказчика, включая изменение тарифных планов Исполнителя, публикуемых.

2.15. Сообщать достоверную контактную информацию и свои реквизиты и своевременно извещать Исполнителя об изменениях контактной информации и реквизитов. В случае возникновения сомнений в достоверности контактной информации и реквизитов Заказчика Исполнитель вправе приостановить обслуживание до получения нотариально заверенных документов, свидетельствующих о достоверности предоставленной информации.

2.16. Сохранять выданные ему Исполнителем финансовые документы, подтверждающие произведенную оплату Услуг.

2.17. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о себе в соответствии с условиями настоящей Оферты.

2.18. Нести полную ответственность за ложно переданную информацию о себе.

3. Права Исполнителя и Заказчика

 Права Исполнителя:

3.1. временно прекратить предоставление Услуг Заказчику до получения Исполнителем письменных объяснений от Заказчика в следующих случаях:

- не поступления оплаты Услуг или не предоставление копий документов, подтверждающих регистрационные данные Заказчика в установленные Исполнителем сроки;

- действий направленных на ограничение или препятствование в доступе других пользователей к Услугам, а также осуществления попыток несанкционированного доступа к ресурсам Исполнителя и к другим системам, доступным через сеть Интернет;

- рассылке через сеть Интернет любой информации, которая противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан или нормам международного права;

- опубликования или передачи любой информации или программного обеспечения, которое содержит в себе компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним;

- действий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать, передавать, воспроизводить, предоставлять или в любом виде использовать в коммерческих целях информацию, программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично, полученные посредством Услуг (если это явно не разрешено владельцем подобной информации, программного обеспечения или другой продукции) при условии наличия письменного требования владельца такой информации об ограничении перечисленных действий;

- действий, направленных на то, чтобы посылать, публиковать, передавать, воспроизводить или распространять любым способом полученные посредством Услуг программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично, защищенные авторскими или другими правами, без разрешения владельца, также как и посылать, публиковать, передавать или распространять любым способом любую составляющую предоставляемых Услуг или созданные на ее основе работы, так как сами Услуги также является объектом авторских и других прав при условии наличия письменного требования владельца таких прав об ограничении перечисленных действий;

- направления электронных сообщений коммерческого и иного характера, несогласованной (не запрошенной) предварительно с ее получателем, а также в случае нарушения Норм пользования сетью, принятых рабочей группой Открытого Форума Интернет-Сервис-Провайдеров, при наличии письменного заявления получателя такой рассылки.

- публикации и передачи через сеть Интернет любой информации, противоречащей действующему Казахстанскому или международному законодательству. В частности, это относится к порнографическим изображениям, публикации и передачи через сеть Интернет любой информации, порочащей Исполнителя или совершении действий, препятствующих нормальной работе Исполнителя.

Под рассылкой понимается как массовая рассылка нескольких электронных писем множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю, а также использование реквизитов (веб-страниц, е-mail) Исполнителя при подобных рассылках, произведенных через другого Провайдера.

Под сообщениями понимаются сообщения электронной почты и других подобных средств личного обмена информацией.

3.2. Исполнитель вправе прекратить договорные отношения с Заказчиком в одностороннем порядке, с одновременной отправкой письменного электронного уведомления, при нарушении Заказчиком условий настоящей Оферты. Моментом расторжения Оферты и прекращения обслуживания считается дата направления соответствующего сообщения Заказчику.

3.3. Исполнитель вправе изменять условия данной Оферты в одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата их опубликования на сайте Исполнителя. При этом ранее оплаченные услуги предоставляются Заказчику в полном объеме на прежних условиях, действовавших на момент оплаты.

3.4. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Права Заказчика:

3.5. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты.

3.6. Размещать на своих сайтах любой контент, не противоречащий законам Республики Казахстан и условиям настоящей Оферты.

3.7. Использовать предоставленные Исполнителем ресурсы по своему усмотрению и под свою ответственность.

3.8. При прекращении действия Оферты по любой причине, требовать (по личному заявлению Заказчика) возврата неиспользованных средств.

4. Порядок Расчетов

 4.1. Акцепт договора-публичной Оферты производится путем предоплаты заказанных услуг в соответствии с тарифами, указанными на сайте. 

4.2. Стоимость услуг и порядок оплаты указаны на сайте Исполнителя.

4.3. Все платежи по настоящей Оферте осуществляются в Казахстанских тенге.

4.4. Моментом исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. При оформлении платежных документов Заказчика обязательна ссылка на индивидуальный идентификатор, указанный Исполнителем в счете или доведенный до сведения Заказчика иным способом.

4.6. В случае если оплаченные услуги или их часть не были предоставлены в какой-либо период времени действия Оферты, Заказчик готовит и направляет Исполнителю двусторонний Акт о нарушении условий Оферты. В Акте в обязательном порядке указываются причины, по которым Заказчик считает услуги не оказанными или оказанными ненадлежащим образом, с указанием периода времени, в течение которого Заказчик не пользовался услугами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты. Данный Акт должен быть составлен и направлен Исполнителю заказной почтой не позднее 5 рабочих дней с момента окончания месяца, в котором были нарушены условия Оферты. Исполнитель обязан в пятидневный срок с момента получения подписать Акт или направить Заказчику мотивированный отказ. В случае предъявления Заказчиком удовлетворяющих Исполнителя доводов о невозможности воспользоваться услугами Исполнителя, Исполнитель возвращает полученные от Заказчика средства за вычетом сумм по оплате услуг, которыми Заказчик воспользовался с момента заключения Оферты.

4.6. Счета и счета-фактуры по настоящему Договору-публичной Оферте направляются Заказчику заказной почтой либо выдаются в офисе Исполнителя представителю Заказчика.

4.7. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять указанные в Приложениях тарифы на предоставляемые по настоящей Оферте услуги, а также условия предоставления услуг. Об изменениях цен Исполнитель извещает Заказчика, публикуя сообщение об этом на сайте Исполнителя. В случае изменения тарифов ранее внесенная оплата по новым тарифам не пересчитывается.

4.8. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых реквизитов на сайте Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам.

5. Ответственность сторон

 5.1. В случае нарушения Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате услуг по настоящей Оферте, Исполнитель вправе приостановить предоставление соответствующих услуг до поступления платежей, а в случае, если задержка превысит 20 дней с момента получения счета, Исполнитель вправе прекратить договорные отношения в одностороннем порядке. При этом Заказчик не освобождается от погашения задолженности, образовавшейся на дату расторжения Оферты.

5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки и перебои в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя.

5.3. Исполнитель не несет ответственность за качество сервисов, необходимых для оказания услуг, если их организуют третьи лица.

5.4. Исполнитель не контролирует информационное содержимое, размещенное Заказчиком на предоставленных ему ресурсах в рамках настоящей Оферты, и не несет ответственности за его достоверность и легальность.

5.5. Заказчик несет полную ответственность за соответствие размещенной им информации действующему законодательству. В случае получения от третьей стороны обоснованных претензий, касающихся нарушения закона или условий Оферты фактом размещения (распространения) Заказчиком какой-либо информации с использованием предоставленных услуг, Исполнитель вправе приостановить оказание Заказчику соответствующих услуг до разрешения споров в установленном порядке. При этом Заказчик оплачивает только фактически предоставленные услуги.

5.6. Заказчик самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им по сети Интернет, за ее достоверность и правомерность ее распространения.

5.7. Заказчик, пользуясь услугами, предоставляемыми Исполнителем, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями личности или имуществу граждан, юридических лиц, государства и нравственным принципам общества.

5.8. При невыполнении одной из Сторон какого-либо положения настоящей Оферты спорные вопросы урегулируются путем переговоров. Если разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Имущественная ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом:

6.1.1. Стороны не несут никакой взаимной ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб третьих сторон.

6.1.2. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности перед другой Стороной за потерю производства, бизнеса, упущенную выгоду, иные косвенные/непрямые убытки вне зависимости от того, могла ли такая Сторона предвидеть возможность причинения таких убытков другой Стороне в конкретной ситуации или нет;

6.1.3. Совокупная ответственность Исполнителя по данной Оферте ограничивается возмещением Заказчику прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной Заказчиком за предоставление Услуг на момент причинения ущерба.

7. Срок действия договора и порядок его расторжения

 7.1. Условия Оферты вступают в силу с момента регистрации на сайте и пользования услугами правообладателя, установленном настоящей Офертой.

7.3. В случае досрочного прекращения предоставления Услуг в соответствии с настоящей Офертой Заказчику производится возврат денежных средств за вычетом оплаты полных месяцев пользования услугами Исполнителя, включая месяц, в течение которого обслуживание было прекращено, а также за вычетом подтвержденных затрат Исполнителя по обслуживанию Заказчика, при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов.

7.4. Заказчик вправе отказаться от Услуг Исполнителя на основании личного заявления с двухсторонним подписанием акта сверки расчетов.

7.5. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем тексте Оферты, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

Получите расчет доставки сейчас
Укажите тип отправления
В нашей компании физические и юридические лица обслуживаются в разных отделах
или позвоните нам
+7(727)-310-20-18
Отправляя сведения, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, ознакомился и принимаю условия пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и договора оферты.
Доставка по России и миру
+7(727)-310-20-18
Отследите отправление своего документа или груза онлайн
Наверх
Мы используем cookie

Продолжая использовать наш Сайт, Вы даете согласие на обработку (в т.ч. с использованием метрической программы Яндекс.Метрика) файлов cookie, иных пользовательских данных (сведения о Вашем ip-адресе, сведения о местоположении, типе устройства, времени посещения страницы, сведения о ресурсах сети Интернет, с которых были совершены переходы на наш сайт, сведения о Ваших действиях на сайте), эта информация необходима для функционирования сайта, проведения ретаргетинга и статистических исследований и обзоров. Если Вы согласны, продолжайте пользоваться сайтом, если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.